17.08.2016 | Felleskjøpet

Under Ungdommens Landbruksdebatt i Arendal 17. august åpnet kåringen av «Årets unge bonde 2016». Lederne for de politiske ungdomspartiene deltok i debatt og temperaturen var til tider høy da de duellerte en mot en.

I 2015 kom det inn hele 349 nominasjoner av unge bønder til kåringen.

- I fjor satte vi rekord i antall nominerte, i år håper vi å få inn enda flere nominasjoner, slik at vi kan formidle unge bønders historier fra landbruket. For å klare det er vi avhengig av at folk rundt om i landet nominerer personer de mener fortjener å bli Årets unge bonde, sier Torstein Klev, bygdepolitisk nestleder i NBU

I 2016 var det rekordhøye søkertall til landbruksutdannelser, med 2232 søkere. Dette er en økning på 55% siden før kampanjen startet i 2010.

- De gode søkertallene til Grønne utdanninger viser at kampanjen vår virker. Kåringen av Årets unge bonde bidrar til økt oppmerksomhet for de grønne yrkene og gir økt stolthet til bondeyrket, sier Klev.

Sammen med McDonald's og Felleskjøpet Agri jakter Norges Bygdeungdomslag på unge bønder som kan inspirere andre til å velge en karriere i landbruket. Alle kan nominere sin favoritt på www.facebook.com/gronnutdanning fra og med 17. august.

Gode forbilder

Kriteriene til Årets unge bonde er relativt enkle. Bonden skal være matprodusent, under 35 år, og et godt forbilde som kan motivere flere til å velge seg en karriere i landbruket.

- Norge har mange dyktige unge bønder som også er gode forbilder for andre. Årets unge bonde har sunne verdier, engasjement i lokalmiljøet sitt, er en fremsnakker av landbruket og ikke minst har fokus på å hjelpe andre unge bønder i deres jobb i landbruket, sier Anne Jødahl Skuterud, styreleder i Felleskjøpet Agri.

Viktig for norsk matproduksjon

Kåringen har til hensikt å bidra til å øke rekrutteringen til norsk landbruk og sette fokus på norsk kvalitetsmat.

- For å kunne nyte trygge norske råvarer også i fremtiden, er man avhengig av at dagens ungdom velger å satse på en karriere i landbruket. Det er derfor viktig å løfte fram flotte historier og hedre dyktige unge bønder, sier Kathrine Moe, kommunikasjonssjef i McDonald's i Norge.

Årets jury ledes av John Georg Dale, mat- og landbruksminister, og består av Dag Jørund Lønning, forfatter og rektor ved Høgskulen for landbruk og bygdeutviking Anne Jødahl Skuterud, styreleder i Felleskjøpet Agri, Lauren Cody Källén, administrerende direktør i McDonald's i Norge, og Tora Voll Dombu, leder i Norges Bygdeungdomslag.

Om Årets unge bonde

Årets unge bonde er et samarbeid mellom Norges Bygdeungdomslag, McDonald’s i Norge og Felleskjøpet Agri for å øke rekrutteringen til norsk landbruk og sette fokus på norsk kvalitetsmat. Kåringen er en del av rekrutteringskampanjen Grønn Utdanning som har pågått siden våren 2010. Årets unge bonde skal være et sunt forbilde som kan inspirere flere kloke hoder og driftige hender til å finne veien til norsk landbruk. For mer informasjon, se Grønn Utdannings Facebook-side.

Årets unge bonde vinner 20.000 NOK til å dra på sin drømmereise, med avløser i inntil en uke, sponset av Norske Landbrukstenester.