06.03.2019 | Gina E. Rudsrud

Samarbeidet og investeringen vil bedre leveringsmulighetene for kornprodusenter på store deler av Østlandet. I tillegg vil det gi bedre mottakskapasitet for Østfoldkorn sine produsenter.

Langsiktig investering

– Dette er en langsiktig investering for å styrke kvalitet og effektiv varestrøm for norsk korn som råvare til mel-, bakeri- og kraftfôrindustrien. På den måten bidrar vi til en høyest mulig norsk matproduksjon og selvforsyningsgrad, noe som er en tverrpolitisk målsetning, sier Trond Fidje i Felleskjøpet.

Mer effektiv kornstrøm

Anlegget bidrar videre til en enda mer effektiv fôrkornlogistikk fra Østlandet og ut til kraftfôrfabrikker på Vestlandet og i Trøndelag, noe som er viktig for å sikre en effektiv husdyrproduksjon og utnyttelse av gras- og beiteressurser i hele landet.

Kapasitet og kompetanse

Utbyggingen har et budsjett på 120 millioner kroner og skal stå ferdig sommeren 2020. Anlegget vil bygges ved siden av dagens kornsilo og skal driftes som en integrert del av Østfoldkorn sitt eksisterende anlegg.


– Det nye anlegget har kapasitet og utstyr for å sortere og ta vare på det norske matkornet. Kombinert med kompetansen til våre dyktige operatører vil vi sørge for at norske forbrukere kan få mest mulig norskprodusert mel i butikkhyllene, forklarer Magnus Talberg, daglig leder i Østfoldkorn SA, og legger til:

– Gjennom å sikre både Østfoldkorns og Felleskjøpets kunder bedre leveringsmuligheter, bidrar vi til at korn som holder matkvalitet faktisk blir brukt til mat, og ikke til kraftfôrproduksjon.