23.06.2015 | Felleskjøpet

Norsk landbruk benytter seg av ett felles kvalitetssystem - Kvalitetssystem i Landbruket (KSL) i sin råvareproduksjon, og KSL er derfor et viktig verktøy for kornprodusentene og Felleskjøpet Agri som kornkjøper.

Mølle- og bakeindustrien ønsker å kunne bruke opprinnelsesmerket Nyt Norge. Nyt Norge-merket stiller krav til at råvarene skal være produsert på norske gårdsbruk som følger KSL og produktene skal være foredlet av bedrifter lokalisert i Norge.

For kornprodusenter og kornhandel har det som konsekvens at leverandører av matkornkvalitet må ha etablert KSL. Dette innebærer at KSL-egenrevisjon skal utføres årlig, og at eventuelle avvik skal være lukket i henhold til avtale tidsfrister. Kornprodusentens KSL-status vil innen høstsesongen bli tilgjengelige på kornmottakenes vektsystemer. Leveranser fra leverandører med manglende lukking av KSL-avvik i forhold til avtalt tidsfrist, vil ved levering ikke oppnå matkornavregning.

Nyt Norge er en merkeordning som imøtekommer forbrukernes ønske om opprinnelsesmerking og som tydeliggjør norsk matproduksjon. Gjennom Nyt Norge vil vi derfor synliggjøre norsk kornproduksjon for forbruker.