20.06.2017 | Felleskjøpet

Felleskjøpets butikker har de siste årene vært gjennom betydelige oppgraderinger. Store bynære butikker har blitt bygget og flere av de eksisterende avdelingene er utbedret. På Leknes har Felleskjøpet hatt virksomhet siden 1930-tallet, i samme hovedbygg. Da byggearbeidet startet i januar 2017 var det starten på en stor omlegging av hele avdelingen for å bedre tilbudet til bønder og øvrige kunder i regionen.

– Avdelingen på Leknes er utvidet med totalt 600 m2 og det gamle butikkarealet er omdisponert til lager. I tillegg er et gammelt verkstedbygg revet for å gjøre området bedre for transport inn og ut på avdelingen. Småverkstedet på Leknes videreføres som tidligere med samme tilbud til kundene, sier Jann Rolf Nordstrand, butikksjef på Leknes.

Tradisjonen tro i Felleskjøpet blir klipping av silkebånd erstattet med kapping av en trestamme for å markere selve åpningen av butikken. Medlemmer og øvrige kunder er invitert på åpningsfest med gode tilbud og noe å bite i.

– Utbyggingen i Leknes gir bondenytte for medlemmene og øvrige kunder i regionen. Dette har medlemmene etterspurt en stund og de har nok gledet seg like mye som oss ansatte til å kunne ta i bruk en moderne avdeling, forteller Nordstrand.

Fremtidens butikker

Felleskjøpet har de siste årene investert nærmere 3 milliarder kroner i norsk landbruk. Nye moderne fabrikker med fremtidens klimasmarte løsninger er prioritert høyt, og det samme er nye butikker. Felleskjøpets butikker har de siste årene hatt en omsetningsvekst på nær 40 prosent.

– Åpning av nye butikker og oppgraderinger har vært viktige bidragsytere til de gode resultatene. Den profesjonelle bonden stiller strengere krav til leverandørene og da må vi utvikle oss for å skape gode resultater sammen med bonden. Felleskjøpet satser i hele landet, noe Leknes er et godt eksempel på, sier Eivind Torkildsen, direktør detaljhandel i Felleskjøpet.

Et av satsingsområdene i butikkene til Felleskjøpet er fôr og utstyr til kjæledyr. På Leknes vil nytt uteområdet og ekstra areal i butikken gjøre at vareutvalget nå utvides både på landbruk, hage og kjæledyr.

– For mange er Felleskjøpet bondens butikk. Det stemmer, men vi er også for vanlige folk som har kjæledyr, balkong, hus og hage og trenger skreddersydde produkter og råd. Med våre butikker ønsker vi å overføre det bonden kan til forbrukere, sier Torkildsen.