28.10.2014 | Felleskjøpet

– Det er ingen sammenheng mellom målene om landbruk i hele landet som landbruksministeren selv har uttalt og virkemiddelbruken regjeringen legger opp til i sitt tilbud. Man stimulerer bruk som har mulighet til å ha en stor produksjon, men disse finner du slett ikke over hele landet. Jeg savner også satsing på unge bønder, for statsråden og regjeringen har jo vært tydelige på at det er viktig å sikre rekruttering til næringen. Dette viser at uttalelsene fra regjeringen er bare retorikk, sier Enger.

– I kroner og øre er tilbudet svært dårlig sammenlignet med hva andre grupper får. Siden bøndene fra før ligger godt etter i inntektsnivå, burde vi sett en forlengelse av det vi startet på i fjorårets oppgjør. I stedet er næringen påført økt dieselavgift og en betydelig skatteskjerpelse ved eiendomsoverdragelser, sier Enger. Han har lenge vært bekymret for kornøkonomien og sier denne utviklingen nå ser ut til å fortsette.

– Dette er et dårlig tilbud for kornproduksjonen, som jeg mener fortsatt må være en bærebjelke i norsk landbruk, sier han.

Enger er imidlertid glad for at staten vil øke prisnedskrivingstilskuddet på korn slik at økningen i kornprisene ikke slår inn i matmel- og kraftfôrproduksjonen. – Dette er det logikk i, sier han.