18.02.2016 | Felleskjøpet

Konsernet Felleskjøpet Agri omsatte i 2015 for 13,4 milliarder kroner, en økning på 10,7 prosent fra 2014 (12,1 mrd).

Resultat før skatt økte med 43 prosent til 431 millioner kroner, fra 301 millioner kroner i 2014. Resultatet er positivt påvirket av gevinster fra eiendomsvirksomheten, men tynget av valutaeffekter som skyldes en svakere norsk krone. Omsetningsutviklingen er positivt påvirket med ca. to prosentpoeng som følge av fusjonen med Felleskjøpet Nordmøre og Romsdal.

Investerer for fremtiden

De siste årene har Felleskjøpet investert i fastlandsindustri gjennom utvikling av fabrikker, nye bakerier, miljøvennlig teknologi, nye butikker og landbrukssentre. I tillegg har selskapet investert betydelige midler i forskning og utvikling.

– De gode tallene for 2015 forteller to ting. For det første har vi gjort en grundig jobb med å effektivisere Felleskjøpet. For det andre har vi de seneste årene foretatt store investeringer som vi nå ser resultater av. Matproduksjon er en fremtidsrettet næring hvor Felleskjøpet skal være bondens viktigste partner, sier konsernsjef John Arne Ulvan.

Siden 2012 har Felleskjøpet i tillegg gjennomført en rekke effektiviseringstiltak. Dette har gitt gevinster på nær 450 millioner kroner sammenliknet med kostnadsnivået i 2011, hvorav 191 millioner kom i 2015.

– Vi skal utvikle virksomheten så godt som overhodet mulig på vegne av våre 44 000 medlemmer. Tallene for 2015 er de beste i vår 120 år lange historie og viser at vi har lykkes godt med våre effektiviseringsprogrammer, sier Ulvan.

Sterk vekst i forbrukermarkedet

Felleskjøpet er totalleverandør av teknologi, driftsmidler og utstyr til norsk landbruk, en fullt integrert mel- og bakerivirksomhet, Norges største kornhandler og har en av landets mest kjente butikkjeder. Felleskjøpet satser strategisk på å etablere butikker nærmere de store byene og i kjøpesentre.

– De siste årene har Felleskjøpet hatt stor vekst i forbrukermarkedet. Detaljhandelvirksomheten vår har økt med 37 prosent de siste fire årene. Dette viser at stadig nye målgrupper oppdager Felleskjøpet. Vi har høy troverdighet på områder hvor bonden har stor kunnskap, og det bidrar til å skape lønnsom vekst på nye områder som hage, friluftsliv og kjæledyrfôr. Det bidrar til verdiskapning for eierne våre, sier Ulvan.

Sterkt fra datterselskaper

Felleskjøpets datterselskap Cernova AS eier virksomheter innen matmel og bakeriprodukter, blant annet under merkenavnene Møllerens og Mesterbakeren. Disse virksomhetene omsatte i 2015 for 2 milliarder og har en fremgang på 3,2 prosent fra året før som følge av mer effektiv drift og investering i nye bakerier.

Datterselskapet Grønt AS hadde i 2015 en samlet omsetning på 817 millioner kroner, en vekst på 4,5 prosent fra 2014. Grønt viser et årsresultat før skatt på 25,3 millioner. Dette er en fremgang på 38 % fra 2015.

Nøkkeltall

(Mill. kroner)                                          2015          2014
Omsetning                                           13 387       12 086
Driftsresultat                                             579            448
Resultat før skatt                                      431            301
Egenkapitalandel                                  34,1%        31,4%
Egenkapitalavkastning etter skatt          14,5%        10,3%

Last ned Årsrapport 2015 her (PDF ca. 6MB)

For mer informasjon, vennligst kontakt:

Gro Tvedt Anderssen, kommunikasjonsdirektør tlf. 977 27 217