23.01.2015 | Finn Bjørnå, fagsjef plantekultur

Største anlegget i verden

ThermoSeedanlegget på Holstad ble startet i 2011. Dette er det største anlegget av denne typen i verden, og det eneste i Norge. Etter oppstarten har det blitt produsert ca 41.000 tonn ThermoSeedbehandlet såkorn på Holstad. Sammen med produksjonen som foregår i Sverige passeres det nå en milepæl på 100.000 tonn ThermoSeed såkorn produsert i Skandinavia.

En seier for miljøet

Dette er ikke bare en seier for en ny teknologi, men også en seier for miljøet. Disse 100.000 tonnene med såkorn ville normalt ha blitt beiset med kjemisk beis, med de ulemper det ville medført for arbeidsmiljø og miljø. Rester av ThermoSeed behandlet såkorn er ikke spesialavfall – slik som beiset såkorn er. Disse 100.000 tonnene med ThermoSeed har spart miljøet for anslagsvis 200.000 kg kjemisk beis.

Soppsmitten på såkornet blir ødelagt

ThermoSeedbehandling er en form for Pasteuriseringsteknikk. Kort fortalt en rask oppvarming av såkornet – til så høy temperatur at soppsmitte på såkornet blir ødelagt, men ikke over lengre tid enn at såkornet beholder spireevnen. Dette krever nøyaktig styring av temperatur og tidsrom, samt en rask avkjøling av såkornet etter behandlingen.

Hvert enkelt såkornparti blir testet

Før ThermoSeedbehandling blir prøver av hvert enkelt såkornparti testet ved ulike temperaturer og tidsintervall – og så satt til spiring. På grunnlag av spiringen blir den endelige resepten for det enkelte parti fastlagt: så mange minutter i så mange grader: friskt, spirekraftig såkorn.

ThermoSeedbehandling av såkorn

Spiretreghet oppheves ved ThermoSeedbehandling

I tillegg til at såkornet blir kvitt soppsmitte med ThermoSeedbehandlingen, så oppheves også spiretreghet. Raskere spiring og påfølgende godt avlingsnivå har også blitt observert.

Fordeler med ThermoSeed

  • ThermoSeed virker minst like godt som beis
  • ThermoSeed gir godt arbeidsmiljø, ingen kjemikaliehåndtering
  • ThermoSeed er helt ufarlig for mennesker og dyr
  • ThermoSeed såkorn renner bedre i såmaskinen
  • ThermoSeed opphever spiretreghet
  • ThermoSeed såkorn spirer raskt
  • ThermoSeed gir gode avlinger

Klikk på lenken for å se film om ThermoSeedprosessen.

Såkorn får du kjøpt på Felleskjøpet

Ta kontakt med en av Felleskjøpets fagkonsulenter eller finn Felleskjøpet nær deg.

Såkorn får du også kjøpt på web ved å logge deg på Bondens Min Side.