27.11.2015 | Mona Vaagan, Samvirke-redaksjonen

– Det å få til en mer bærekraftig utvikling er noe Felleskjøpet Agri og de andre samvirkene har tatt tak i for lengst. Vi er blant annet opptatt av sertifiserte råvarer, god utnytting av råvarer og tiltak når det gjelder utslipp og behandling av avfall, sa Enger. Han uttalte at landbruket er villig til å bidra med sin andel av det grønne skiftet, inkludert CO2-kutt.

– Samtidig bør det ikke skje uten kompensasjon. La det være utgangspunktet, sa Enger, som også etterlyste blant annet en aktiv næringspolitikk fra myndighetene på dette feltet og prioritering av jordvern.

Etterlyste politisk vilje

Tema for debatten var grønn teknologi. Foruten Enger, deltok Anita Krohn Traaseth, administrerende direktør i Innovasjon Norge, Alvhild Hedstein fra NIBIO og Jarl Gjønnes fra Orkel. Debattleder var Eva Nordlund i Nationen.

Alvhild Hedstein etterlyste i likhet med Enger politisk vilje når det gjelder gjennomføringen av det grønne skiftet.

– Jeg kommer rett fra Global Bioeconomy Summit (i Berlin). Der glimret Norge med sitt fravær. Det var bare noen få andre nordmenn der i tillegg til meg selv, mens det var mye topptung representasjon fra resten av verden.

Hedstein betonte også investeringer og forskning og teknologisk utvikling som viktige faktorer for et grønt skifte i Norge.

Roste Øyvind fra Trøgstad

Anita Krohn Traaseth berømmet i sin innledning norsk landbruk for å være omstillingsdyktig og innovativt. Landbruket i Norge har den høyteknologiske og digitale kompetansen som trengs, og viljen som skal til for å skape nye arbeidsplasser og muligheter, hevdet Traaseth.

– Et glimrende eksempel på en bonde som var tidlig ute med å tenke bærekraftig virksomhet er Øyvind Østby i Trøgstad, som for femten år siden installerte den første melkeroboten i Norge, sa Traaseth, og fortsatte:

– Vi trenger flere i norsk landbruk som Øyvind, som tør å ta sjanser og følge magefølelsen, sa Traaseth.

Hun oppfordret landbruket til å bli flinkere til å fortelle om det positive som skjer i næringen. Demonstrasjoner foran Stortinget er det eneste bildet mange har av bønder, mente Traaseth.

– Alle har meninger om landbruket, men de færreste har innsikt i landbruket. Og hvem er det som har denne innsikten? Det er bøndene selv. Det er bøndenes ansvar å få denne innsikten fram på bordet og skape entusiasme, sa Traaseth.

Hvete i Nordland

Jarl Gjønnes fra Orkel nevnte som eksempel på gode landbruksnyheter, at ny teknologi snart vil kunne gjøre det mulig å dyrke hvete så langt nord som Nordland.

Einar Enger avsluttet med å be landbruket følge oppfordringen fra Anita Krohn Traaseth.
– Vi må ta jobben med å markedsføre det vi driver med bedre, sa Enger, og betonte at norsk landbruk er mer bærekraftig enn landbruket i de fleste andre land, for eksempel når det gjelder bruk av antibiotika og plantevernmidler.

Han understreket at Felleskjøpet Agri er opptatt av tilpasset teknologi.
– Vi gjør dette i form av blant annet klimasmarte bygninger og presisjonsmaskiner som gjør oss i stand til å jobbe mer effektivt enn før. Vi er også i ferd med å avslutte bygginga av Nord-Europas mest effektive kraftfôrfabrikk, der vi blant annet kan utnytte råstoffene bedre, sa Einar Enger.