17.03.2017 | Felleskjøpet

Antallet økobønder og etterspørsel etter økologisk produsert mat øker. Dette er viktige grunner til at Felleskjøpet satser på økologisk kornproduksjon og videreutvikling av vårt økologiske kraftfôrsortiment.

– Vi har som mål å øke den norske økologiske kornproduksjonen. Et viktig element her er at vi trenger mer økologiske råvarer til både kraftfôr- og matmelproduksjon. Vi ønsker at den norske bonden skal kunne produsere mest mulig av den økte etterspørselen. Dette er både i tråd med økologisk tankegang og det gir den norske bonden mulighet til å bidra til mindre import, sier Trond Fidje, direktør landbruk i Felleskjøpet Agri.

Bredder øko-tilbudet

Felleskjøpet Agri tar imot økologisk produsert korn ved flere av sine mottak i Norge. Til høsten åpner tre nye mottak i sesong – på Lena, i Askim og Larvik. I tillegg er Felleskjøpet aktivt ute for å verve nye økokorn-produsenter, og registrerer økende interesse for dette i markedet.

– Vi ønsker å legge til rette for økt produksjon av norske råvarer til både konvensjonelt og økologisk fôr. I 2017 bredder vi vårt tilbud til økobønder gjennom blant annet å åpne tre nye mottak i sesong, noe som bidrar til økt bruk av kortreiste og norske råvarer i kraftfôret, sier Fidje.

Gode rutiner er avgjørende

Økologiske importerte råvarer har en risiko. For Felleskjøpet Agri er det avgjørende å ha strenge rutiner i forhold til råvarebehandling og produksjon.

Nylig kunne vi lese at Vestfoldmøllene faser ut økologisk kraftfôr. Dette grunnet tiltagende utfordringer knyttet til kvaliteten på økologiske råvarer som benyttes som innsatsfaktorer i den økologiske produksjonen.

– Vi har registrert de samme utfordringene som Vestfoldmøllene knyttet til enkelte importerte råvarer, og har derfor sterk fokus på kvalitetssikring av leverandører, råvaremottak -og kontroll samt produksjonsprosessen. Økologisk kraftfôr levert fra våre fabrikker skal være like trygt som konvensjonelt kraftfôr for våre kunder. Dette grunnet streng hygienisk kontroll og gode rutiner i hele produksjonsprosessen, sier Fidje.

– Både våre nåværende og nye økologiske leverandører og kunder kan trygt fortsette sin satsing på å etterkomme markedets etterspørsel etter økologisk mat. Dette er et strategisk satsingsområde for Felleskjøpet, og vi kommer til å være der for våre kunder også i fremtiden, avslutter Fidje.