23.04.2018 | Håvard Simonsen

De to nye konseptene Smarthold og Oppetid ble lansert under temadelen om framtidas landbruk på årsmøtet. Etter først å ha fått to spennende innledninger om teknologiutvikling fra eksperter utenfor næringa, fortalte Felleskjøpets egne fagfolk om hvordan man utnytter ny teknologi og forbereder seg på framtida.

Presisjonsteknologien, som for lengst har inntatt både jorder og fjøs, står sentralt i Felleskjøpets utvikling av produkter og tjenester.

Smarthold

Markedssjef for kraftfôr, Trude Ulven, og sjef for i-mek, Vegard Braate, presenterte tenkningen bak Smarthold. Teknologi for omfattende registrering av data er på plass i mange fjøs både innen fjørfe-, svin- og melkeproduksjonen. Spørsmålet er hvordan data og teknologi kan kombineres med kunnskapen om dyrehold og fôring så resultatene blir enda bedre.

– Det handler kort og godt om hvordan Felleskjøpet kan hjelpe til med smartere dyrehold, sa Ulven.

Utviklingen er kommet langt i fjørfeholdet, der Felleskjøpet nå også kjører kurs for produsenter i bruk av data for både å bedre økonomi og dyrevelferd.

– Et kyllinginnsett varer i 30 dager og noen vil sikkert spørre hvor vanskelig det kan være. Men det er hele tiden mange beslutninger som skal tas på bakgrunn av all informasjonen, og de er avgjørende for resultatet. Vi ønsker å hjelpe produsentene å ta disse beslutningene underveis, sa hun.

Ulven kunne også fortelle at tilsvarende styringssystemer prøves ut i svineproduksjonen, der Felleskjøpet er inne hos åtte pilotbruk som benytter de teknologiske mulighetene.

– Også her ser vi at smart-data allerede gir bedre økonomi. Det har også den positive effekten at bonden blir mer opptatt av hva som skjer i fjøset, som igjen er grunnlag for bedre drift og økonomi, sa hun.

Felleskjøpet prøver nå også ut en ny tjeneste der i-mek-spesialister besøker Felleskjøpets kraftfôrkunder og bistår med optimal bruk av alle mulighetene sensorteknologien byr på.

Oppetid

På maskinsiden er Felleskjøpet tilgjengelig 24/7 via servicetelefonen 72 50 50 50. Teknisk sjef, Helge Malum, ga årsmøtet en gjennomgang av hva dette innebærer og også hvordan man nå kan kommunisere digitalt med kundene. Dette gir mange nye muligheter, for eksempel å hjelpe bonden direkte via nettet med innstillinger og problemløsing på skjermen i traktoren.

– Felleskjøpet Agri har 42 verksteder, 110 servicebiler og 250 teknikere over hele landet. Våre teknikere gjennomgår omfattende kursing, og vår egen FK-skole er blant annet godkjent som John Deere-universitet, fortalte Malum.

Han sa at hele Felleskjøpets serviceapparat nå rigges for å bistå kundene med mest mulig oppetid på sine maskiner.

Hurtiganalyser

I sin orientering om utviklingen innenfor kornmarkedet, fortalte industrisjef Arnfinn Sjøseth at det nå er tilgjengelig utstyr for hurtiganalyser av korn som vil kunne gjøre prøvetaking for kornkvalitet og mykotoksiner raskere og enklere.

– I framtida vil vi være i stand til å analysere så raskt på mottakene våre at vi vil ha mye bedre kontroll. Men for å få god effekt ut av dette, krever det en sterkere styring av kornstrømmen enn i dag, sa han.