14.08.2015 | Felleskjøpet

Godt salg og flere nye butikker

Felleskjøpet fortsetter satsingen innen forbrukermarkedet, og den kjølige sommeren synes ikke å ha lagt noen demper på salget i Felleskjøpets butikker. Første halvår økte butikkomsetningen med åtte prosent til over 1,4 milliarder kroner. Hittil i 2015 har Felleskjøpet åpnet nye butikker i Volda og Fredrikstad og ytterligere to Felleskjøpet Fôr og Fritid-butikker. Flere nye butikker vil åpne utover høsten.

Styrker landbruksvirksomheten

Morselskapet har en økning i driftsinntekter på 9,3 prosent sammenlignet med samme periode i fjor. Det har i første halvår vært omsetningsvekst på alle hovedområder i forhold til fjoråret. Maskin er det forretningsområdet som viser størst fremgang med en vekst på 17,3 prosent.

- Vi er godt fornøyd med salg av maskiner og utstyr. Og vi er naturligvis spesielt stolte av at John Deere igjen har inntatt en klar posisjon som Norges mest solgte traktormerke, sier Ulvan. Per slutten av juli var John Deeres markedsandel 31,5 prosent.

Gevinst på eiendom og styrket resultat i Grønt

En del av det gode konsernresultatet kan tilskrives salg av eiendom som løftet resultatet i datterselskapet Agri Eiendom med over 100 millioner kroner til 130,2 millioner i første halvår.

–Vi driver en aktiv forvaltning og utvikling av eiendomsporteføljen. Når vi anser det som riktig, realiserer vi gevinster. Denne gang har dette betydelig innvirkning på resultatet, sier Ulvan.

I datterselskapet Grønt er det gjennomført en vellykket snuoperasjon etter svake resultater i 2014. Selskapet kan nå vise til en resultatframgang på 11,9 millioner kroner til 52,7 millioner.

 

For mer informasjon, vennligst kontakt:

John Arne Ulvan, konsernsjef, tlf. 414 02 196
Terje Johansen, visekonsernsjef, tlf. 915 40 692
Gro Tvedt Anderssen, kommunikasjonsdirektør tlf. 977 27 217