19.06.2019 | Felleskjøpet

– Vi har allerede en journal per ku, sa administrerende direktør i Mimiro Christian Schøyen, med klar referanse til Landbruksminister Bollestad sin fortid fra helsesektoren. Under presentasjonen ble ministrene presentert for arbeidet Mimiro gjør og tjenestene de utvikler, og fikk et unikt innsyn i utviklingen av digitale tjenester på grunnlag av store mengder landbruksdata som allerede eksisterer og som øker for hver dag.
 

Stor tillit til selskapet

Mimiro eies av Felleskjøpet Agri og Tine og styrelederne for begge konsernene var med da ministerne fikk innføring og omvisning på Holstad. – Vi bønder samler mye data, så det er knyttet stor tillit til dette selskapet, på at det utvikler en merverdi for oss bøndene, fortalte Skuterud i samtale med ministrene.
Dette er Schøyen enig i og snakket om samvirket i skyen. – Vår lange historie med å samle data i landbruket gir Norge en unik posisjon til å kunne anvende disse dataene. Mimiros plattform er en slik samlingsplass. Et annet unikt trekk ved norsk landbruk er samvirke. Nå kan vi flytte samvirkesamarbeidet opp i skyen, sa Schøyen. 

Teori og praksis

Under omvisningen i Mimiros lokaler fikk ministerne en kort introduksjon til utviklernes arbeid med datagrunnlaget og utviklingen av tjenester til bonden. Deretter fikk de hver sin kjeledress for å prøve seg bak rattet i hver sin traktor og få en innføring i datamengden som også samles inn fra jordene. 
– Neste utfordring er å samle data fra alle deler av landbruket på en plass. Vi må få samlet data fra både jordebearbeiding, grovfôr- og planteproduksjonen sammen med data fra husdyrproduksjonen og se på hele næringskjeden, og på bakgrunn av dette gi beslutningsstøtte til bonden i alle ledd og sørge for at alle bønder kan drifte så effektivt og økonomisk optimalt som mulig, sier Bjarne Holm, utviklingssjef i Felleskjøpet Agri.

Landbruket er innovativt og digitalt

Etter prøvekjøringen trakk Bollestad fram arbeidet som må gjøres med å synliggjøre hvor digitalisert landbruket allerede er. – Landbruket har vært innovativt i mange år, men det er gjerne ikke det som blir formidlet ute. Vi har tre prosent dyrkbar mark, og det må vi ta i bruk på en optimal måte og ikke forbruke. Så her handler det om både å formidle det gode arbeidet som blir gjort og fortsette utviklinga, sa Bollestad etter å ha fått hørt om og sett Mimiros arbeid.
Digitaliseringsminister Nikolai Astrup var også fornøyd med at norsk landbruk allerede er langt framme med å ta i bruk digitale muligheter. – Det jeg har sett i dag, bekrefter det jeg har sagt tidligere, digitalisering påvirker alle bransjer. Det er gledelig å se at norske bønder er klare, de er digitalt modne og ønsker å ta i bruk disse verktøyene for å optimalisere driften og spare tid.

Dette er Mimiro

  • Mimiro er et teknologiselskapet etablert av TINE og Felleskjøpet Agri, for å utvikle digitale tjenester til  landbruket
  • 4. juni, ganske nøyaktig ett år etter etableringen av selskapet, lanserte Mimiro sitt første produkt – Eana Ku
  • Eana Ku er et informasjons- og styringsverktøy på mobil og nett som skal gi melkeprodusenter beslutningsstøtte i alle produksjonsledd.