08.11.2014 | Felleskjøpet

Av fem finalister var Solberg den juryen valgte å utnevne til Årets unge bonde. Kåringen arrangeres hvert år gjennom konseptet Grønn Utdanning, som er et samarbeid mellom Felleskjøpet Agri, Norges Bygdeungdomslag og McDonalds i Norge.

Juryens begrunnelse var som følger: Det er juryens oppfatning at vinneren har en iver og kraft som inspirerer og smitter, og et brennende ønske om å selge norsk landbruk og bidra til rekruttering for næringen.

En aktiv og engasjert bonde

Tor Jakob Solberg beskrives som en person som er aktiv, og som fokuserer på både venner, familie og fritid. Han er engasjert i dyrevelferd, bærekraft og økologisk landbruk. Han satser også på sitt eget hjemsted, blant annet gjennom sitt lokale bondelag og i Felleskjøpet Agri der fokuset er på utdanning av unge bønder, og personen er også opptatt av å rydde gamle beiteområder og skog. Vinneren av Årets unge bonde 2014 har i tillegg sikret faglig utvikling gjennom studier og arbeidsutveksling i New Zealand, som viser stor nysgjerrighet og vilje til læring. Solberg har også vist at du ikke må ha odel for å kunne bli bonde, og kjøpte selv gård på det åpne markedet i ung alder, noe juryen mente at viser både viljestyrke og sterkt engasjement.  

Over 5.000 nordmenn stemte på de fem finalistene

De fem finalistene ble stemt frem i innledende runder av over 5.000 nordmenn. Disse var, Marita Helskog fra Nordland, Anders Schanche Rettedal fra Rogaland, Erland Bekken fra Hedmark og Einar Solerød fra Østfold var nominerte i tillegg til Tor Jakob Solberg