Agronomi og høstemetode

Sørg for god agronomi og velg riktig høstemetode

For å utnytte potensialet i grasveksten, gjelder det å være «på hugget» og gjøre riktige tiltak til rett tid gjennom hele sesongen. GPS-kalking, presisjonsspredning av gjødsel, bruk av avlingskart og NIR-måling av næringsinnholdet i graset, er noen av mange smarte tekniske muligheter som kan hjelpe deg å ta riktige valg. I bunnen ligger alltid kunnskap om agronomi og forholdene på egen gård. Her er noen agronomiske råd:

  • Jevnlig snuing av enga, riktig frøblanding, god etablering av gjenlegg, isåing etter behov og god kontroll på ugraset.
  • Tidlig og riktig gjødsling om våren og etter hver slått. Autostyring og gjødselspreder med seksjonskontroll og kantspredeutstyr er gode hjelpemidler.
  • Lettest mulig utstyr og god hjulutrustning,

Slåttetidspunkt er helt avgjørende for resultatet. Generelt slår de fleste for sent til å få optimal kvalitet på grovfôret. Flere og hyppigere slåtter vil løfte lønnsomheten hos mange. Bruk av ensileringsmidler sikrer kvaliteten.

Smarte valg krever utstyr til å gjennomføre dem. Grovfôr 2020-prosjektet har vist at stor høstekapasitet senker grovfôrkostnadene. Det skyldes at slåttetidspunktet blir riktigere og kvaliteten bedre når du kan utnytte høstevinduene været byr på. Rask innhøsting kan også sikre jevnere kvalitet. Dette blir viktigere med klimaendringene vi opplever.

Eksempelet i tabellen viser at du kan leie en 9 m butterfly til 2200 kr/time og ha samme slåkostnad pr. fôrenhet som en 3 m slåmaskin. Du får imidlertid gjort jobben på en tredjedel av tiden.

Utstyr

Pris

kr/time

Arbeidstid

(to slåtter)

Kostnad

kr/FEm

3 m slåmaskin

250

70

0,20

9 m butterfly

1700

23

0,16

9 m butterfly

2200

23

0,20

En viktig del av høstelinja er transporten hjem til fjøset. Håndteringen av rundballen fra den er pakket på jordet til den ligger ved fjøsveggen utgjør 25 prosent av høstekostandene. Med gjennomtenkte transportløsninger og «ferdskriver» (LogMaster) i traktoren som viser kjøremønster, vil du kunne redusere tids- og dieselforbruket vesentlig.

Et annet forhold som slår kraftig ut på grovfôrkostnaden er arrondering og avstand til grasarealene. Det er lønnsomt å intensivere grasdyrkinga nær gården og kanskje nedprioritere jorder langt unna. Det gir lavere kostnader til transport av gjødsel og fôr.

Ser god økonomi i  avansert grassnitter
Stor nytte av John Deeres Operation Center
Stort potensial i smartere grasdyrking

Betalingspartnere