Analysér drifta og planlegg produksjonen

Analysér drifta og planlegg produksjonen

Bedre lønnsomhet krever riktige valg og investeringer gjennom hele verdikjeden. Start med å analysere dagens situasjon på eget bruk. Dette kan du drøfte med rådgivere i Felleskjøpet som kjenner din produksjon og dine forutsetninger for å gjennomføre forbedringer. Sammen kan dere legge en plan for de neste leddene i verdikjeden.

200 melkeprodusenter som deltok i Grovfôr 2020-prosjektet hadde en gjennomsnittlig grovfôrkostnad på 2,70 kr/FEm, godt under hva kraftfôr koster. Prosjektet avslørte imidlertid at grovfôrkostnadene varierer mye fra bruk til bruk. Mange har derfor et stort potensial til å forbedre lønnsomheten. Og selv om du driver effektivt i dag, er det alltid rom for forbedringer. Når du planlegger «det store bildet», kan det være smart å stille blant annet disse spørsmålene:

  • Vet du hva grovfôret ditt koster per fôrenhet, f.eks. levert til fjøsveggen eller levert på fôrbrettet?
  • Har du et optimalt system for spredning av husdyrgjødsel?
  • Bruker du frøblandinger og grasarter som er mest lønnsomme i ditt område?
  • Kjenner du avlingsnivået og hvor mange fôrenheter du høster per dekar, helst innenfor hvert skifte?
  • Tar du fôrprøver og vet kvaliteten på fôret ditt?
  • Har du gode transportløsninger?
  • Bruker du informasjonen fra melkerobot, holdkamera, melkeoppgjør oa. aktivt?
  • Hva er du selv mest interessert i, og hvilke deler av drifta kunne du tenke deg å leie inn/sette bort til andre?

Smart dyrking kombinerer god agronomi, kunnskap om gården og utstyr med riktig kapasitet, slik at du bruker akkurat de innsatsmidlene som trengs på riktig sted. Det er både bærekraftig og lønnsomt.

Betalingspartnere