Fôringsstrategi

Lag fôrplan tilpasset grovfôret

Med godt grovfôr kan kraftfôrmengden reduseres. Mange vil kunne øke kuenes grovfôropptak tilsvarende 1-2 kg tørrstoff, noe som kan senke kraftfôrforbruket med tilnærmet det samme. I noen tilfeller, som du kan lese om i reportasjen fra Bjørn Groven (link under), vil det være lønnsomt om kuene går ned på grovfôr og spiser mer kraftfôr. Det viktigste for lønnsomheten er å tilpasse kraftfôret til grovfôrkvaliteten og dyras hold. Her er det mange smarte hjelpemidler, som informasjon fra melkeroboten, oppfølging av dyras hold (holdkamera), grovfôranalyser og gode planleggingsverktøy.

Felleskjøpet har et bredt kraftfôrsortiment som kan tilpasses de mål du setter for produksjonen og forutsetningene i din besetningen. Våre fag- og kraftfôrkonsulenter kan hjelpe deg med å analysere grovfôret, og med vårt planleggingsverktøy Formel fôrplan kan de tilpasse kraftfôret til optimal ytelse og tørrstoffinnhold i melka. Dette legger grunnlag for best mulig lønnsomhet i produksjonen.

Kvaliteten på grovfôret kan variere mye ut i fra slåttetidspunkt, innhøstingsforhold, gjødsling, artssammensetning i enga og forhold rundt ensileringsprosessen. Felleskjøpets mål er å kunne tilby et kraftfôr som passer til din grovfôrsituasjon og dine ønsker. Da den ekstreme tørken rammet grasavlingene i 2018 hadde vi Formel Grovfôrmangel som ble redningen for mange. Vi lager også kraftfôrblandinger med høy andel norske råvarer og produserer kraftfôret for økologisk produksjon i Norge.

Felleskjøpets kraftfôr er klimasmart. Vi importerer kun klimasertifiserte råvarer og vårt kraftfôr bidrar til å redusere metanutslippene fra storfe ved tilsetning av Agolin.   

Felleskjøpet Fôrutvikling er Norges ledende forskningsmiljø på kraftfôr, og sørger for at du får kvalitet og kompetanse med på kjøpet når du handler Formel kraftfôrblandinger.

Betalingspartnere