Fôringssystem og innendørsmekanisering

Velg riktige løsninger i fjøset

Et godt fungerende fjøs er avgjørende for et godt resultat. Dersom ikke dyra har gode forhold, vil du ikke kunne utnytte potensialet deres optimalt. Upraktiske og lite lønnsomme arbeidsforhold i fjøset kan også gjøre det vanskelig å fullt ut utnytte verdiene som er skapt ute på jordet. Derfor er fornuftig bruk av teknologi og de mange mulighetene som ligger i dagens smarte løsninger så viktig. Her må en se sammenhengen mellom dyras behov, valg av fôringsregime (f.eks. fullfôr eller grovfôr/kraftfôr), bygningstekniske løsninger og mekanisering. I dag finnes mange gode løsninger for alle typer fjøs – både store og små, båsfjøs og løsdrift.

For å velge riktige løsninger i ditt fjøs, bør du ta utgangspunkt i følgende:

  • Godt husdyrmiljø bidrar til god dyrevelferd og god helse, og er en forutsetning for optimal produksjon. Viktige tiltak er gode liggeunderlag, ventilasjon med optimal kapasitet, drikkevann og belysning.
  • Fôrplanen må tilpasses dine krav til ytelse og innhold av fett og protein.
  • Riktig fôringsmekanisering påvirker fôreffektivitet og arbeid. Kraftfôrautomater sikrer riktig mengde, og automatisert utfôring kan redusere arbeidsbelastningen.
  • Fullfôr stabiliserer fôropptaket ved å blande et jevnere fôr. Det gir også mulighet til å benytte rimelige fôrkomponenter.
  • Innsikt gir grunnlag for produksjonsstyring og økt effektivitet. Sett mål og gjør forbedringer ved å måle ulike parametere ved hjelp av f.eks. DelPro, Eana Ku og DeLaval holdkamera.
  • Godt vedlikehold forebygger driftsstans.
Ny melkerobot fra DeLaval avdekker brunst og drektighet av Felleskjøpet Ny melkerobot fra DeLaval avdekker brunst og drektighet

DeLavals nye melkerobot VMS V310 oppdager brunst og drektighet automatisk under melking. ... Les mer

Betalingspartnere