0

Kjør sikkert med tilhenger

Det nærmer seg tid for rydding rundt hus og i hage. For mange betyr det turer til søppelfyllinga med tilhenger. Lasting av tilhengeren spiller en stor rolle for hvordan kjøreturen arter seg. Her får du tips for en trygg kjøretur med tilhenger.

Grå Volvo stasjonsvogn med lastet tilhenger bak

Husk å laste og sikre tilhengeren riktig.

Ved all lasting av tilhenger må det tas hensyn til totalvekt, lastevekt, kuletrykk samt fordeling av last. Denne informasjonen finner du i bilens og tilhengerens vognkort.

Hva er kuletrykk?

Kuletrykket er den vekt som trykker på bilens tilhengerkule. Kuletrykket skal ikke overstige 100 kg eller den vekt som er angitt på kulekoblingen. Kuletrykket skal heller ikke være negativt, som betyr at tilhengeren ikke skal dra bilens tilhengerkule opp. For høyt eller negativt kuletrykk vil minske kjøreegenskapene til bilen. Hvilket kuletrykk som er best vil variere fra bilmodell til bilmodell, men det bør ligge et sted mellom 40 kg (min) til 80 kg (max).

Viktig at tilhengerlasten fordeles jevnt

Lasten på tilhengeren er det viktig å fordele så jevnt som mulig. Tunge kolli bør plasseres midt over akslingen eller rett foran. Vær klar over at stor overlast på hengeren minsker kjøreegenskapene og øker risikoen for at ulykker vil oppstå. Lange gjenstander bør legges på bunnen i hengeren og ikke på frem- eller baklem.

Husk å sikre tilhengerlasten godt

Sørg alltid for at lasten er skikkelig sikret, slik at den ikke kan forårsake noen risiko for andre som ferdes i trafikken. Bruk alltid remmer som tilfredsstiller den vekt de skal sikre.

Sjekk ut hvor stor tilhenger du har lov til å kjøre her.

Kommentarer