0

Kjør sikkert med tilhenger

Lasting av tilhengeren spiller en stor rolle for hvordan kjøreturen arter seg. Ved all lasting må det tas hensyn til totalvekt, lastevekt, kuletrykk samt fordeling av last.

Grå Volvo stasjonsvogn med lastet tilhenger bak

Husk å laste og sikre tilhengeren riktig.

Kuletrykket er den vekt som trykker på bilens tilhengerkule. Kuletrykket skal ikke overstige 100 kg eller den vekt som er angitt på kulekoblingen. Kuletrykket skal heller ikke være negativt, dvs at tilhengeren skal ikke dra bilens tilhengerkule opp. For høyt eller negativt kuletrykk vil minske kjøreegenskapene til bilen. Hvilket kuletrykk som er best vil variere fra bilmodell til bilmodell, men det bør ligge et sted mellom 40 kg (min) til 80 kg (max).

Viktig at lasten fordeles jevnt

Det er også viktig at lasten fordeles så jevnt som mulig på tilhengerens lasteplan. Tunge kolli plasseres midt over akslingen eller rett foran. Vær klar over at stor overlast på hengeren minsker kjøreegenskapene og øker risikoen for at ulykker vil oppstå. Ved transport av lange gjenstander legg disse ned på bunnen i hengeren og ikke på frem/baklem.

Husk å sikre lasten godt

Sørg alltid for at lasten er skikkelig sikret, slik at den ikke kan forårsake noen risiko for andre som ferdes i trafikken. Bruk alltid remmer som tilfredsstiller den vekt de skal sikre.

Sjekk ut hvor stor tilhenger du har lov til å kjøre her.

Kommentarer