Felleskjøpet hjelper deg i den travleste tida!

Sammen legger vi grunnlaget for å lykkes

Enten du dyrker gras, korn eller andre vekster, vil det du gjør ute på jordet legge grunnlaget for resten av drifta. Høy avling og god kvalitet er det mest avgjørende for lønnsomheten. I tillegg er riktig bruk av innsatsmidler viktig for å ta vare på lønnsomheten og bidra til en bærekraftig produksjon. Du vet selv hvor skoen trykker, hva du kan gjøre annerledes og hvordan du kan bli bedre.
I moderne landbruk er det mange hjelpemidler, både enkle og mer avanserte som kan avdekke potensialet på din gard og bidra til riktig utnyttelse av egne og innkjøpte ressurser.

Les mer om hvordan dyktige bønder har lykkes gjennom planlegging, testing, erfaring og bevisste valg i sin produksjon:

Oppfølging i sesong
Høsting

Finn nærmeste verksted

Velg Butikk, verksted, etc.

Velg fylke

Sted/postnummer

Betalingspartnere