Høsting

Både i gras- og kornproduksjon handler mye om å ha kapasitet under innhøsting. Rask og effektiv grashøst betyr mye for å berge et godt grovfôr og lønnsomheten. Og utfordringene er ikke mindre for kornbøndene. Les mer om hvordan noen av dine kolleger takler utfordringene.

Korn

 

Kompromissløs tresking med John Deere og Hillmaster
Treskerekspertens beste tips for problemfri skuronn
Kongen av kornåkeren

Tresking og såkorn


Gras

 

Du må være skikkelig på hugget med førsteslåtten
Prioriter brei nok slåmaskin
Kåre fant drømmepressa
Maskinlinja går like godt i bratta som på flatene
Der smått er godt
Kan spare hundretusener med snitter og plansilo
Bjørnar følger ny trend: Investerer i billigere grovfôr

Store gevinster å hente ved å produsere mye og godt grovfôr

Agrofil - Grovfôr

Betalingspartnere