Oppfølging i sesong

Enhver bonde vet at det er viktig å følge nøye med på veksten for å gjøre riktige tiltak til rett tid. Det kommer også stadig nye verktøy som er hjelper deg å ta riktige beslutninger og mer effektivt utstyr. Les hva disse bøndene gjør for å prestere enda bedre denne sesongen.

Korn

 

Utnytter avansert utstyr med eldre traktorer
Tar gården inn i presisjonsalderen
Mindre buffersoner med avdriftsreduserende dyser
Økte muligheter med avdriftsreduserende dyser
Vi har mye å lære av hverandre
N-Sensoren avslørte det store avlingspotensialet
Lønnsomt samarbeid om «enkel» spreder
CropSAT, beslutningsstøtte for rett nitrogen-gjødsling i høstkorn

Gras

 

Slik vil verdens beste bli enda bedre
Tilstreber kvalitet i alle ledd
Ser fram til våronn med slepeslangeanlegg

Store gevinster å hente ved å produsere mye og godt grovfôr

Betalingspartnere