Båndtvangen gjelder for alle hunder over hele landet, også på høyfjellet hvor snøen enda ligger tykt. Loven ble innført for å beskytte velferden til vilt og deres avkom.

Lov om hundehold (hundeloven), Kapittel 2 sikring av hunder sier følgende:

§ 6. Sikring av hund ved båndtvang m.m.

I tiden fra og med 1. april til og med 20. august skal en hund bli holdt i bånd eller forsvarlig inngjerdet eller innestengt, slik at ikke den kan jage eller skade storfe, sau, geit, fjærfe, rein, hest eller vilt, herunder viltets egg, reir og bo.

Her finner du mer informasjon og lov om hundehold med blant annet sikring av hund ved båndtvang. 

Store forskjeller

Kommuner rundt om i Norge har forskjellige forskrifter om hundehold. Noen har tilrettelagt egne friområder for de firbente, mens flere har begrensende forskrifter for hundehold.

I Oslo har man helårsbåndtvang enkelte steder, men også friområder som kan benyttes under båndtvangen. Informasjon finnes på kommunens hjemmesider.

For å vite hvilke regler som er innført i din kommune, er det lurt å enten kontakte kommunen, eller sjekke hjemmesiden. Link til kommunene i Norge og deres hjemmesider finner du her: Kommuner i Norge - oversikt

Hundeloven § 9 inneholder unntaksbestemmelser fra båndtvangsbestemmelsene.