Hvorfor er det viktig å mate småfugler om sommeren?

Mange fugler trenger å spise flere ganger sin egen kroppsvekt hver dag. Om sommeren skifter mange fugler ham til ny fjærdrakt, som er en energikrevende prosess. Hekkesesongen gjør også at mange fugler utsetter ungene sine for store risikoer hver gang de forlater redet. Forvinner matkilden deres da, må de i tillegg bruke tid på å lete etter nye næringskilder, og være lengre borte fra reiret. Da kan nærheten til føde bety liv eller død for fugleungene.

Din støttemating av småfuglene kan derfor være et viktig bidrag til fuglelivet rundt deg.

Hvordan bør fuglematen legges ut?

Fuglematen serveres best på et fuglebrett, høyt nok til at fuglene ikke blir et lett bytte for katt eller andre rovdyr. For å sikre god renslighet anbefales det også å benytte en lukket fôringsmekanisme. Om maten ligger fritt på brettet, vil fuglene lett forurense maten med avføring. Fôringsautomater, fuglemater eller en frøautomat er derfor gode alternativer for å holde matingen hygienisk. 

Plasser også fuglematen nær busker om det finnes nærheten, slik at fuglene får fred og ro og mulighet til å flykte om det oppstår fare.

Stemmer det at fuglemat tiltrekker seg mus og rotter?

Rotter og skogsmus som finnes i området, og særlig rotter, besøker gjerne den restauranten som fuglemat-stasjonen utgjør. Men ved å plassere maten oppe på et fuglebrett og ikke direkte på bakken, kan dette i stor grad unngås.

Hva slags mat skal man legge ut?

Frø, nøtter og fett er perfekt fuglemat. Jordnøtter og rensede solsikkefrø er dessuten gode energirike alternativ som gir lite avfall. Meisboller er også et alternativ som er rike på karbohydrater, men med lavere fettinnhold enn man kanskje skulle tro.

Husk også på å gi fuglene vann. 

I Felleskjøpets kjæledyr-avdeling finner du flere løsninger til både fôringsmekanismer og fuglemat.