0

Fôring av valper

Godt stell og riktig fôring er viktig for at valpen skal utvikle seg best mulig.

Valp  på terrassen

Valpens magesekk er liten og fordøyelseskanalen er ikke ferdig utviklet. Derfor må valpefôret være konsentrert og lett fordøyelig. Godt stell og riktig fôring er viktig for at valpen skal utvikle seg best mulig.  

Valper har et stort vekstpotensial. Valpens magesekk er liten og fordøyelseskanalen er ikke ferdig utviklet. Derfor må valpefôret være konsentrert og lett fordøyelig for å kompensere for det lave fôropptaket. Velg derfor et valpefôr tilpasset rasestørrelse. Den viktigste forskjellen mellom disse er forholdet energi- og proteininnhold.

Fra fødsel til avvenning

En nyfødt valp har relativt lav fødselsvekt, små energireserver, dårlig isolasjon mot varmetap og svakt immunforsvar. Det kreves derfor godt stell og miljø i kombinasjon med god fôring for at valpen skal utvikle seg best mulig.

Valper er født med et svakt immunforsvar. Det er viktig at valpene får i seg rikelig med råmelk så snart som mulig etter fødsel. Dette fordi råmelk inneholder antistoffer som har stor betydning for valpens overlevelsesevne og livskraft.

Tilvenning til bare tørrfôr

I perioden fram til avvenning dekkes valpens næringsbehov ene og alene av morsmelken. Vanligvis tar valpen opp forholdsvis lite næring utover det den får gjennom morsmelken, men det er viktig valpen i god tid før avvenning begynner å tilvennes å spise tørrfôr.

Ved stort kull eller lav melkeproduksjon hos tispa, er det ekstra viktig at valpene får tilgang på valpefôr på et tidlig stadium.

Vann og friskt fôr

Valpene skal ha «lett» og fri tilgang på rent vann i tillegg til morsmelken. Dette gjelder spesielt i forbindelse med tilvenning til tørrfôr. Friskt fôr fra nyåpnet sekk vil være en fordel. Fôrets smakelighet kan tape seg over tid ved at smak og lukt forsvinner.

Kjøp derfor ny sekk med valpefôr ved avvenning. For å unngå fordøyelsesforstyrrelser og diare er det viktig med god fôringshygiene og mange små og hyppige måltider for valpene.

Startfôring

Fra valpene er ca. 3 – 4 uker gamle kan en starte forsiktig med å gi litt valpefôr. Normalt vil valpene søke til tispas matskål og begynne å spise der. For valpene sin del er det derfor en fordel at tispa får samme fôret som valpene skal ha. Men fortsatt vil morsmelken være hovedføden et par uker framover.

Avvenning

Overgangen fra melk til bare valpefôr er stor ved avvenning. Når valpen har hatt tilgang på valpefôr mens den gikk med tispa, har valpens fordøyelsessystem blitt tilvent bare tørrfôr. Dermed vil overgangen til bare tørrfôr bli uproblematisk.

Etter avvenning og fram til voksenstadiet

Tilvekstperioden varer fram til valpen er 12 – 18 måneder avhengig av rase. For store raser kan valpen være i vekst helt fram til den er 18 måneder gammel. Høyest daglig tilvekst sees som regel ved 3 – 5 måneders alder, og enkelte raser kan da vokse opptil 400 gram pr. dag.

Det er en negativ sammenheng mellom høy tilvekst og skjelett og beinlidelser. Dette er kjent hos flere dyreslag, og hos hund gjelder dette spesielt i valpeperioden.

Regulering av tilvekst

Tilvekst kan reguleres ved fôrstyrke. Det vil si at restriktiv fôring med tilmålt mengde fôr per dag vil bestemme tilveksthastigheten. Videre vil proteininnholdet i fôret sammen med energiinnholdet påvirke hundens veksthastighet. Hvis fôret inneholder for lite protein kan en i verste fall redusere hundens voksenstørrelse.

Er det for mye protein kan veksthastigheten bli for stor og dermed økes faren for bein- og leddlidelser som hofteleddsdysplasi (HD) og osteochondrose (OC).

Et fôr med moderat proteininnhold i forhold til energiinnhold, gjør det lettere å unngå høy tilvekst uten at hunden blir mager.

Valg av fôr

Normalt deles hunderasene i små, medium og stor størrelse. Dette tilsvarer henholdsvis voksenvekt opptil 10 kg, mellom 10 og 25 kg og over 25 kg. I tillegg til ulik veksthastighet, er det også slik at små raser har større fart på stoffskifteprosesser enn store raser. Derfor trenger små raser mer energi- og næringsstoffer pr. kg kroppsvekt enn store raser.

Det anbefales å fôre med valpefôr tilpasset rasestørrelse inntil valpen har nådd ca. 90 - 100 % av voksen størrelse. For store raser tilsvarer det ca. 18 mnd. alder og for små raser ca. 10 - 12 mnd. alder. Det er i dette tidsrommet at valpens skjelett og muskler utvikles. Deretter kan en skifte til et voksenfôr.

Hvor mye fôr skal valpen ha

Det anbefales å gi valpen fôret oppbløtt i vann. Det vil si at tørrfôr og lunkent vann står i støp ca. 20 minutter før det gis til valpen. Støpfôring gir økt tilgjengelighet på næringsstoffene og kan bidra til redusert fare for tannstein. Dette på grunn av at støpsettingen gir en svak syrning av fôret som kan løse opp tannstein. Husk alltid fri tilgang på friskt drikkevatn.

 

Hvor lenge kan valpen få Appetitt Puppy  / Labb vekst ?

Valpeperioden varer fram til valpen er 10 – 24 måneder avhengig av rase. En generell anbefaling går fram av tabellene nedenfor.

Med Appetitt Puppy eller Labb vekst sikres valpen god utvikling av muskler, ledd og bein.

 

Appetitt Puppy Voksenvekt Tidsrom
Small breed < 10 kg 4-6 uker til 8-10 måneder
Medium breed 10 - 25 kg

4 - 6 uker til 10 - 14 måneder

Large breed > 25 kg 4 - 6 uker til 16 - 20 måneder

  

Labb vekst Voksenvekt Tidsrom
Labb vekst liten 10 - 25 kg 4-6 uker til 9 - 12  måneder
Labb vekst stor > 25 kg

4 - 6 uker til 12 - 16 måneder

 Husk alltid fri tilgang på friskt drikkevann.

Tilvenningsgaranti

Vær klar over at vi har tilvenningsgaranti på tørrfôret vårt, Labb og Appetitt. Det vil si at du kan la hunden din prøve fôret i tre måneder. Hvis du etter denne perioden ikke er helt fornøyd, får du pengene tilbake uten diskusjoner

 

Kommentarer