En vinter med lite grovfôr

Mange hesteeiere er klar over at de har begrenset mengde grovfôr denne vinteren, og vi anbefaler alle å sette opp et regnestykke for å beregne hvor mye grovfôr du kan fôre med daglig. Det kan være svært skadelig for hesten å få grovfôr med dårlig hygienisk kvalitet, og når man beregner mengden grovfôr som trengs fram til sommeren må man også ta høyde for at enkelte ensilasjeballer kan ha hatt hull, og derfor være mugne. Ingen kan spå høstetidspunkt for førsteslåtten i 2019, og dersom ikke våren kommer spesielt tidlig kan man ikke forvente å få slått det første høyet til hest før i midten av juni. Selv om grovfôret i år har høy pris, bør man sikre seg avtaler om levering av nok grovfôr fram til ut juni 2019. Norske myndigheter la til rette for import av grovfôr fra utlandet ved å fjerne tollen fram til 31. mars, og Felleskjøpet kommer ikke til å ta inn mer grovfôr til hest fra Island etter denne datoen.

Trygghet

Mattilsynet har med god grunn vært bekymret over faren for innførsel av smittsomme dyresykdommer med grovfôr fra land med sykdommer vi er fri for i Norge. Island har generelt svært god dyrehelse og lite smittsomme dyresykdommer, og er av de få landene Mattilsynet anbefaler import fra. Alle høypartiene Felleskjøpet har tatt inn kommer fra gårder med helsesertifikat på at det ikke er smittsomme dyresykdommer i området. For å finne grovfôr som egner seg godt til hest har Felleskjøpet importert prøveballer fra 40 forskjellige partier med grovfôr, som er vurdert og analysert. Etter vurderingen gjenstår 22 partier grovfôr med god kvalitet. Det er fremdeles grovfôr igjen med svært godt næringsinnhold, og våre konsulenter hjelper deg med å finne grovfôr som passer best mulig til din type hest.

Næringsinnhold

Grovfôret har tørrstoffinnhold mellom 67 og 85 %. Partiene har variasjoner i protein- og energiinnhold, men de fleste partiene er av H1-H2-kvalitet. Det er også enkelte partier med lavere næringsinnhold. De fleste partiene har lavere sukkerinnhold enn gjennomsnittlig norsk grovfôr. Alle partier selges med norsk analyse (Eurofins).

Pris

Felleskjøpet har tatt inn islandskprodusert grovfôr med det formål å unngå at hesteeiere er nødt til å slakte hester man ellers ønsker å beholde. Fôret blir derfor solgt til tilnærmet selvkost, Felleskjøpets gevinst ligger i at våre kunder har hester å fôre også i de kommende årene. Av den grunn tilbys fôret til kunder som også kjøper Champion kraftfôr.
Prisen på fôret er 5,20-5,40 kr + mva. I tillegg kommer frakt fra Kambo (Moss) eller Fredrikstad. Vår logistikk er lagt opp på en måte som gjør at det vil være mest prisgunstig å ta hele lass på 15-20 tonn. Det finnes også muligheter for mindre lass, og det er muligheter for to leveringssteder for samme lass dersom avstanden mellom stoppestedene er kort. Det er også muligheter for å få tilkjørt hele containere (12-18 tonn) til vår laveste pris dersom man har utstyr for utlossing av denne selv. Enkelte av våre butikker har også tatt inn mindre partier grovfôr til hest for salg av enkeltballer.

Bestilling

For spørsmål rundt bestilling av grovfôr til hest, kontakt Felleskjøpets kundetjeneste på 72 50 50 50.