Felleskjøpet miljøavfetting 5 L

FKnr.: 50326870 | Leverandørens varenr.: 9300200711
  • Miljøavfetting
  • Brukes ufortynnet
  • Vannbasert
Kampanjepris frem til 11.6
Ordinær pris 249,00

74,70

(59,76 ekskl. mva)

Produktinformasjon
Produktinformasjon

Vannbasert avfetting til bruk på Bil/traktorer/utstyr for å fjerne asfalt, fett og grease samt vannbasert smuss. Brukes ufortynnet. Laget med hensyn på å ikke bruke petroleumsdestillater.

H302 Farlig ved svelging.
H312 Farlig ved hudkontakt.
H314 Gir alvorlige etseskader på hud og øyne.
H319 Gir alvorlig øyeirritasjon.
H332 Farlig ved innånding.
H335 Kan forårsake irritasjon av luftveiene.
H412 Skadelig, med langtidsvirkning, for liv i vann.

Egenskaper
Dokumenter og sikkerhetsdatablad
Lenker

Vannbasert avfetting til bruk på Bil/traktorer/utstyr for å fjerne asfalt, fett og grease samt vannbasert smuss. Brukes ufortynnet. Laget med hensyn på å ikke bruke petroleumsdestillater.

H302 Farlig ved svelging.
H312 Farlig ved hudkontakt.
H314 Gir alvorlige etseskader på hud og øyne.
H319 Gir alvorlig øyeirritasjon.
H332 Farlig ved innånding.
H335 Kan forårsake irritasjon av luftveiene.
H412 Skadelig, med langtidsvirkning, for liv i vann.

Les flere detaljer

Betalingspartnere