Blåtind frostvæske 774 G 4 L

FKnr.: 50316189 | Leverandørens varenr.: FA434
 • Spesielt utviklet for Hi-Tech motorer
 • For vannavkjølte forbrenningsmotorer
 • Konsentrert

290,00

(232,00 ekskl. mva)

Produktinformasjon
Produktinformasjon

Blåtind er kvalitetsprodukter utviklet siden 1932. Blåtind Long Life 774 G frostvæske kan anbefales til alle typer vannavkjølte forbrenningsmotorer. Beskytter mot overoppheting, frost og korrosjon, samt sikrer fri gjennomstrømning i kjølesystemet. frostvæsken er spesielt anbefalt for Hi-Tech motorer hvor høy temperatur og aluminium beskyttelse er anbefalt. Inneholder ikke nitrater, aminer eller fosfater (NAP fri).

Møter spesifikasjonene til:

 • ASTM D3306
 • BS6580-2010
 • VAG,  TL774 G. G12++
 • Mercedes-Benz 325,5
 • MAN 324 Type Si-OAT

Bør ikke blandes med andre typer frostvæske. Skiftintervall, følg anvisningene i bilens brukerhåndbok. Bland med demineralisert vann og bruk det blandingsforhold som anbefales i produsentens håndbok. For frostbeskyttelse se tabell. Bruk alltid samme type ved oppfylling.

H302 - Farlig ved svelging
H315 - Irriterer huden
H319 - Gir alvorlig øyeirritasjon
H361d - Mistenkes for å kunne gi fosterskader
H373 - Kan forårsake organskader ved langvarig eller gjentatt eksponering

Egenskaper
Dokumenter og sikkerhetsdatablad
Lenker

Blåtind er kvalitetsprodukter utviklet siden 1932. Blåtind Long Life 774 G frostvæske kan anbefales til alle typer vannavkjølte forbrenningsmotorer. Beskytter mot overoppheting, frost og korrosjon, samt sikrer fri gjennomstrømning i kjølesystemet. frostvæsken er spesielt anbefalt for Hi-Tech motorer hvor høy temperatur og aluminium beskyttelse er anbefalt. Inneholder ikke nitrater, aminer eller fosfater (NAP fri).

Møter spesifikasjonene til:

 • ASTM D3306
 • BS6580-2010
 • VAG,  TL774 G. G12++
 • Mercedes-Benz 325,5
 • MAN 324 Type Si-OAT

Bør ikke blandes med andre typer frostvæske. Skiftintervall, følg anvisningene i bilens brukerhåndbok. Bland med demineralisert vann og bruk det blandingsforhold som anbefales i produsentens håndbok. For frostbeskyttelse se tabell. Bruk alltid samme type ved oppfylling.

H302 - Farlig ved svelging
H315 - Irriterer huden
H319 - Gir alvorlig øyeirritasjon
H361d - Mistenkes for å kunne gi fosterskader
H373 - Kan forårsake organskader ved langvarig eller gjentatt eksponering

Les flere detaljer

Betalingspartnere