John Deere Tynner 5 ltr

FKnr.: 32971759 | Leverandørens varenr.: MCF1115
  • Original tynner fra John Deere
  • Førsteklasses kvalitet
  • For tynning av lakk etc.
  • Eller forhåndsbehandling av flater

907,00

(725,60 ekskl. mva)

Produktinformasjon
Produktinformasjon

Førsteklasses kvalitet, middels flyktig løsemiddelblanding.
Anvendelse: tynning av 1K (John Deere) overlakk, rengjøring av utstyr, forhåndsbehandling av overflater som skal males.

H226 - Brannfarlig væske og damp
H304 - Kan være dødelig ved svelging om det kommer ned i luftveiene
H315 - Irriterer huden
H318 - Gir alvorlig øyeskade
H335 - Kan forårsake irritasjon av luftveiene
H336 - Kan forårsake døsighet eller svimmelhet
H411 - Giftig, med langtidsvirkning, for liv i vann

Egenskaper
Dokumenter og sikkerhetsdatablad
Lenker

Førsteklasses kvalitet, middels flyktig løsemiddelblanding.
Anvendelse: tynning av 1K (John Deere) overlakk, rengjøring av utstyr, forhåndsbehandling av overflater som skal males.

H226 - Brannfarlig væske og damp
H304 - Kan være dødelig ved svelging om det kommer ned i luftveiene
H315 - Irriterer huden
H318 - Gir alvorlig øyeskade
H335 - Kan forårsake irritasjon av luftveiene
H336 - Kan forårsake døsighet eller svimmelhet
H411 - Giftig, med langtidsvirkning, for liv i vann

Les flere detaljer

Betalingspartnere