Butinox Futura maling gårdsrød 5 x 10 L

FKnr.: 50324561 | Leverandørens varenr.: FKA17G2R4LVA
  • Kvalitetsmaling
  • Meget god dekkevne
  • Vanntynnbar
  • Værbestandig
  • Tilsatt midler mot sopp og alger
  • 12 års farge og glans garanti

4 999,-

(3 999,20 ekskl. mva)

Produktinformasjon
Produktinformasjon


12 års skriftlig garanti på farge og glans.

Butinox Futura Maling er halvblank høykvalitetsmaling som gir et dekkende, malt utseende. Den er en vanntynnbar maling med meget god farge- og glansbestandighet. Butinox Futura Maling har en meget god værbestandighet og lang holdbarhet. Det gis 12 års skriftlig garanti på farge og glans, og garantiseddel følger med produktet.


Butinox Futura Maling oppfyller nordiske miljøkrav og har fått tildelt miljømerket Svanen. Butinox Futura Maling er en glede å arbeide med. Den lukter lite har, har meget god dekkevne og er lett å påføre.


Butinox Futura Maling inneholder effektive midler mot overflatesopp og alger. Nytt treverk skal alltid først grunnes med Butinox Futura Grunning. Anvendes på nytt grunnet, trykkimpregnert, tidligere beiset, dekkbeiset eller malt treverk. H302 - Farlig ved svelging

H312 - Farlig ved hudkontakt

H314 - Gir alvorlige etseskader på hud og øyne

H317 - Kan utløse en allergisk hudreaksjon

H318 - Gir alvorlig øyeskade

H330 - Dødelig ved innånding

H331 - Giftig ved innånding

H335 - Kan forårsake irritasjon av luftveiene

H372 - Forårsaker organskader ved langvarig eller gjentatt eksponering

H400 - Meget giftig for liv i vann

H410 - Meget giftig, med langtidsvirkning, for liv i vann

H412 - Skadelig, med langtidsvirkning, for liv i vann

Egenskaper
Dokumenter og sikkerhetsdatablad
Lenker


12 års skriftlig garanti på farge og glans.

Butinox Futura Maling er halvblank høykvalitetsmaling som gir et dekkende, malt utseende. Den er en vanntynnbar maling med meget god farge- og glansbestandighet. Butinox Futura Maling har en meget god værbestandighet og lang holdbarhet. Det gis 12 års skriftlig garanti på farge og glans, og garantiseddel følger med produktet.


Butinox Futura Maling oppfyller nordiske miljøkrav og har fått tildelt miljømerket Svanen. Butinox Futura Maling er en glede å arbeide med. Den lukter lite har, har meget god dekkevne og er lett å påføre.


Butinox Futura Maling inneholder effektive midler mot overflatesopp og alger. Nytt treverk skal alltid først grunnes med Butinox Futura Grunning. Anvendes på nytt grunnet, trykkimpregnert, tidligere beiset, dekkbeiset eller malt treverk. H302 - Farlig ved svelging

H312 - Farlig ved hudkontakt

H314 - Gir alvorlige etseskader på hud og øyne

H317 - Kan utløse en allergisk hudreaksjon

H318 - Gir alvorlig øyeskade

H330 - Dødelig ved innånding

H331 - Giftig ved innånding

H335 - Kan forårsake irritasjon av luftveiene

H372 - Forårsaker organskader ved langvarig eller gjentatt eksponering

H400 - Meget giftig for liv i vann

H410 - Meget giftig, med langtidsvirkning, for liv i vann

H412 - Skadelig, med langtidsvirkning, for liv i vann

Les flere detaljer

Tilbehør

Betalingspartnere