Butinox Futura maling hvit 5 x 9 L

FKnr.: 50324562 | Leverandørens varenr.: FKA17GMAAKVA
 • Kvalitetsmaling
 • Meget god dekkevne
 • Vanntynnbar
 • Værbestandig
 • Tilsatt midler mot sopp og alger
 • 12 års farge og glans garanti

4 999,-

(3 999,20 ekskl. mva)

Produktinformasjon
Produktinformasjon

Butinox Futura Maling er halvblank og gir et dekkende, malt utseende. Den er en vanntynnbar maling med meget god farge- og glansbestandighet. Butinox Futura Maling har en meget god værbestandighet og lang holdbarhet.

Butinox Futura Maling er halvblank høykvalitetsmaling som gir et dekkende, malt utseende. Malingen gir meget god værbestandighet og lang holdbarhet, i tillegg til langvarig farge- og glansstabilitet. Det gjør at huset ser nymalt og vakkert ut svært lenge. Faktisk gir Butinox Futura 12 års skriftlig garanti på farge og glans.

Butinox Futura Maling oppfyller nordiske miljøkrav og har fått tildelt miljømerket Svanen. Malingen lukter lite, har meget god dekkevne og er lett å påføre.

Butinox Futura Maling inneholder effektive midler mot overflatesopp og alger. Nytt treverk skal alltid først grunnes med Butinox Futura Grunning. Anbefales på nytt grunnet, tidligere beiset, dekkbeiset eller malt treverk. Benyttes også på trykkimpregnert, grunnet treverk. Kan også benyttes på metall.

Råd og tips


 • Mal aldri i direkte sollys. Følg etter sola.
 • Nytt treverk må grunnes. Husk å mette endeveden.
 • Kledningen må være tørr. Mal ikke i fuktig vær, det kan gi skjolder.
 • Kledningen må være tørr når du begynner å male eller beise. Unngå å male eller beise i fuktig vær. Det kan gi skjolder.
 • Bruk pensel og rull av god kvalitet.
 • Vask huset med Butinox Husvask en gang i året. Da beholder huset farge og glans lenger.
 • Påføres med pensel, rull eller sprøyte
 • 6-10 m2/ltr. pr strøk
 • Overmalbar på min 4 timer ved 23o
 • Skal ikke tynnes 

H302 - Farlig ved svelging

H312 - Farlig ved hudkontakt

H314 - Gir alvorlige etseskader på hud og øyne

H317 - Kan utløse en allergisk hudreaksjon

H318 - Gir alvorlig øyeskade

H330 - Dødelig ved innånding

H331 - Giftig ved innånding

H335 - Kan forårsake irritasjon av luftveiene

H372 - Forårsaker organskader ved langvarig eller gjentatt eksponering

H400 - Meget giftig for liv i vann

H410 - Meget giftig, med langtidsvirkning, for liv i vann

H412 - Skadelig, med langtidsvirkning, for liv i vann

Egenskaper
Dokumenter og sikkerhetsdatablad
Lenker

Butinox Futura Maling er halvblank og gir et dekkende, malt utseende. Den er en vanntynnbar maling med meget god farge- og glansbestandighet. Butinox Futura Maling har en meget god værbestandighet og lang holdbarhet.

Butinox Futura Maling er halvblank høykvalitetsmaling som gir et dekkende, malt utseende. Malingen gir meget god værbestandighet og lang holdbarhet, i tillegg til langvarig farge- og glansstabilitet. Det gjør at huset ser nymalt og vakkert ut svært lenge. Faktisk gir Butinox Futura 12 års skriftlig garanti på farge og glans.

Butinox Futura Maling oppfyller nordiske miljøkrav og har fått tildelt miljømerket Svanen. Malingen lukter lite, har meget god dekkevne og er lett å påføre.

Butinox Futura Maling inneholder effektive midler mot overflatesopp og alger. Nytt treverk skal alltid først grunnes med Butinox Futura Grunning. Anbefales på nytt grunnet, tidligere beiset, dekkbeiset eller malt treverk. Benyttes også på trykkimpregnert, grunnet treverk. Kan også benyttes på metall.

Råd og tips


 • Mal aldri i direkte sollys. Følg etter sola.
 • Nytt treverk må grunnes. Husk å mette endeveden.
 • Kledningen må være tørr. Mal ikke i fuktig vær, det kan gi skjolder.
 • Kledningen må være tørr når du begynner å male eller beise. Unngå å male eller beise i fuktig vær. Det kan gi skjolder.
 • Bruk pensel og rull av god kvalitet.
 • Vask huset med Butinox Husvask en gang i året. Da beholder huset farge og glans lenger.
 • Påføres med pensel, rull eller sprøyte
 • 6-10 m2/ltr. pr strøk
 • Overmalbar på min 4 timer ved 23o
 • Skal ikke tynnes 

H302 - Farlig ved svelging

H312 - Farlig ved hudkontakt

H314 - Gir alvorlige etseskader på hud og øyne

H317 - Kan utløse en allergisk hudreaksjon

H318 - Gir alvorlig øyeskade

H330 - Dødelig ved innånding

H331 - Giftig ved innånding

H335 - Kan forårsake irritasjon av luftveiene

H372 - Forårsaker organskader ved langvarig eller gjentatt eksponering

H400 - Meget giftig for liv i vann

H410 - Meget giftig, med langtidsvirkning, for liv i vann

H412 - Skadelig, med langtidsvirkning, for liv i vann

Les flere detaljer

Tilbehør

Betalingspartnere