Butinox Terrassebeis tjærebrun 3 ltr

FKnr.: 50307620 | Leverandørens varenr.: 26J2NXDVA
  • Kvalitetsbeis
  • Meget vannavvisende
  • Robust og fargebestandig
  • Tåler regn etter 1 time
  • Brukstørr etter 24 timer
  • Vedlikeholdsintervall opptil 3 år
Kampanjepris frem til 31.12
Ordinær pris 329,00

230,30

(184,24 ekskl. mva)

Produktinformasjon
Produktinformasjon

Butinox Terrasebeis - best på terrasse! Flotte farger! Kun ett strøk!

Butinox Terrassebeis er en vanntynnet spesialbeis for utendørs, impregnert treverk. Produktet har svært god inntregningsevne og gir en meget vannavvisende overflate. 

Butinox Terrassebeis er værbestandig og gir lengre vedlikeholdsintervaller enn tradisjonelle treoljer. Produktet inneholder effektive UV-absorberere og aktive sopp- og algehindrende midler for bedre beskyttelse av treverket. 

Butinox Terrassebeis motvirker uttørking og oppsprekking av treverket, og gir en matt og elegant, mettet finish.

Terrassebeisen er robust og fargebestandig med opptil 3 års holdbarhet.    

 

 

H302 - Farlig ved svelging.

H312 - Farlig ved hudkontakt.

H314 - Gir alvorlige etseskader på hud og øyne.

H317 - Kan utløse en allergisk hudreaksjon.

H318 - Gir alvorlig øyeskade.

H330 - Dødelig ved innånding.

H331 - Giftig ved innånding.

H335 - Kan forårsake irritasjon av luftveiene.

H400 - Meget giftig for liv i vann.

H410 - Meget giftig, med langtidsvirkning, for liv i vann.

H412 - Skadelig, med langtidsvirkning, for liv i vann.

 

Egenskaper
Dokumenter og sikkerhetsdatablad
Lenker

Butinox Terrasebeis - best på terrasse! Flotte farger! Kun ett strøk!

Butinox Terrassebeis er en vanntynnet spesialbeis for utendørs, impregnert treverk. Produktet har svært god inntregningsevne og gir en meget vannavvisende overflate. 

Butinox Terrassebeis er værbestandig og gir lengre vedlikeholdsintervaller enn tradisjonelle treoljer. Produktet inneholder effektive UV-absorberere og aktive sopp- og algehindrende midler for bedre beskyttelse av treverket. 

Butinox Terrassebeis motvirker uttørking og oppsprekking av treverket, og gir en matt og elegant, mettet finish.

Terrassebeisen er robust og fargebestandig med opptil 3 års holdbarhet.    

 

 

H302 - Farlig ved svelging.

H312 - Farlig ved hudkontakt.

H314 - Gir alvorlige etseskader på hud og øyne.

H317 - Kan utløse en allergisk hudreaksjon.

H318 - Gir alvorlig øyeskade.

H330 - Dødelig ved innånding.

H331 - Giftig ved innånding.

H335 - Kan forårsake irritasjon av luftveiene.

H400 - Meget giftig for liv i vann.

H410 - Meget giftig, med langtidsvirkning, for liv i vann.

H412 - Skadelig, med langtidsvirkning, for liv i vann.

 

Les flere detaljer

Betalingspartnere