Felleskjøpet grønskekverker 5 L

FKnr.: 50314309 | Leverandørens varenr.: 6500004255
  • Brukes mot mose og grønske
  • Ferdigblandet
  • Brukes på tørr overflate

60,00

(48,00 ekskl. mva)

Produktinformasjon
Produktinformasjon

Grønske kverkeren brukes mot mose og grønske/alger på terasser, gårdsplasser, murer, kledning, takpanner, stoff, båtkallesjer, plast, trær, etc. Klar til bruk. Brukes på tørr overflate. Høye temperaturer vil øke effekten. For fjerneing av mose kan det trenges flere behandlinger.

Biologisk nedbrytbar. Bionedbrytbarhet >90%. Uten fossfat. pH ca. 7,0. Ferdig til bruk.

H319 Gir alvorlig øyeirritasjon
H315 Irriterer huden
H412 Skadelig, med langtidsvirkning, for liv i vann

 

Egenskaper
Dokumenter og sikkerhetsdatablad
Lenker

Grønske kverkeren brukes mot mose og grønske/alger på terasser, gårdsplasser, murer, kledning, takpanner, stoff, båtkallesjer, plast, trær, etc. Klar til bruk. Brukes på tørr overflate. Høye temperaturer vil øke effekten. For fjerneing av mose kan det trenges flere behandlinger.

Biologisk nedbrytbar. Bionedbrytbarhet >90%. Uten fossfat. pH ca. 7,0. Ferdig til bruk.

H319 Gir alvorlig øyeirritasjon
H315 Irriterer huden
H412 Skadelig, med langtidsvirkning, for liv i vann

 

Les flere detaljer

Betalingspartnere