Felleskjøpet Motorolje Mineralsk 20 L

FKnr.: 50325997 | Leverandørens varenr.: 601775512
  • Mineralsk motorolje
  • Kan brukes i diesel- og bensinmotor
  • Anbefales for bl.a tungtrafikk
  • Finnes i 4 og 20 liter

1 495,00

(1 196,00 ekskl. mva)

Produktinformasjon
Produktinformasjon

Høykvalitets mineralsk motorolje spesielt egnet til tyngre dieselmotorer uten dieselpartikkelfilter. Kan også benyttes på eldre bensinmotorer.


H315 Irriterer huden.

H317 Kan utløse en allergisk hudreaksjon.

H318 Gir alvorlig øyeskade.

H319 Gir alvorlig øyeirritasjon.

H361f Mistenkes for å kunne skade forplantningsevnen.

H400 Meget giftig for liv i vann.

H410 Meget giftig, med langtidsvirkning, for liv i vann.

H411 Giftig, med langtidsvirkning, for liv i vann.

H412 Farlig, med langtidsvirkning, for liv i vann.

Egenskaper
Dokumenter og sikkerhetsdatablad
Lenker

Høykvalitets mineralsk motorolje spesielt egnet til tyngre dieselmotorer uten dieselpartikkelfilter. Kan også benyttes på eldre bensinmotorer.


H315 Irriterer huden.

H317 Kan utløse en allergisk hudreaksjon.

H318 Gir alvorlig øyeskade.

H319 Gir alvorlig øyeirritasjon.

H361f Mistenkes for å kunne skade forplantningsevnen.

H400 Meget giftig for liv i vann.

H410 Meget giftig, med langtidsvirkning, for liv i vann.

H411 Giftig, med langtidsvirkning, for liv i vann.

H412 Farlig, med langtidsvirkning, for liv i vann.

Les flere detaljer

Betalingspartnere