Privatpersoner og bønder kan kun nytte tekniske feller mot rotter, musegift kan bare brukes innendørs.

Miljødirektoratet sine endringer i nasjonale krav til i muse- og rottemidler finner du ved å følge linken. Det er en vesentlig innskjerping i omsetning og bruk av det som folkelig kalles mus- og rottegift. Som en følge av dette er Felleskjøpets produktutvalg endret, og tilpasset de nye rammene. Rådene til våre kunder blir derfor også endret.

De viktigste regelendringene omfatter privatpersoner og næringsdrivende, som inkluderer bønder, og at disse gruppene ikke lenger fritt kan kjøpe gift som er effektiv mot rotter. Det er kun godkjente skadedyrfirma som kan bruke gift utendørs. Åtestasjoner med gift tilpasset mus, kan fortsatt brukes innendørs.

Bekjempelse av rotter med gift er det kun godkjente skadedyrfirma som nå er gitt mulighet til.

Det er mulig å kjøpe gift i åtestasjoner for mus. Felleskjøpet tilbyr ulike løsninger: Vi har både et innsovningsmiddel og antikoagulanter som krever oppfølging med åte, eller løsninger med 2. generasjons gift i ferdigladet stasjon for engangsbruk. 

I tillegg har vi utvidet vårt spekter på tekniske feller vesentlig som følge av de endrede betingelsene. Ta kontakt med våre butikker for de ulike løsningene.