Få hull er for små for mus og rotter. I sin søken etter varme og mat benytter de teknikker og fysiske egenskaper for å presse seg inn. Den vanligste arten å få i hus er den store skogmusa, men storebroren brunrotta liker seg også innendørs.

Lort og krafsing er dårlige tegn

De mest åpenbare tegnene på at du har mus eller rotter i hus er lort i kroker og krafsing i veggen. Dette forekommer oftest på bakkeplan eller opp mot loft. Her er det både plass og luft.

– Mus og rotter vil du ikke ha i hus. De er smågnagere som går løs på nært sagt alt på sin vei. Skadene kan bli store og alvorlige, og uten spesifikke tiltak er de vanskelige å bli kvitt. I tillegg kan de spre sykdom, de formerer seg hyppig og i stort antall og de er tilbakevendende, sier Ole Sigvart Dahlen, produktsjef i Felleskjøpet Agri.

Hvordan bli kvitt dem?

Hvis du først har fått mus eller rotter i hus bør du igangsette tiltak. Innendørs kan du selv ta opp kampen mot musa med tekniske feller og kjemiske midler, mens rotta er det kun godkjente skadedyrsaktører som kan bekjempe med gift.

– Det finnes mange løsninger. Musefelle og musegift er velkjent. I tillegg har det kommet mer avanserte løsninger de senere år som avliver med støt og skremmer med høyfrekvente lyder. Et forebyggende tips er å holde uteområder ryddige og rene, samt saumfare husets fasade, dører og vinduer for sprekker og hull. Videre bør du sikre at mat pakkes lufttett i boder, kjølerom, kjellere og lignende. I beste fall fjerner du det uønskede besøket før det oppstår, sier Dahlen.

Gjør deg kjent med regelverket

Minst mulig lidelse for dyr, sikkerhet for mennesker og god kontroll er viktig i bekjempelse av skadedyr. I 2015 gjorde derfor miljødirektoratet endringer i nasjonale krav til i muse- og rottemidler med det blodfortynnende stoffet antikoagulanter.

Midlene deles inn i første- og andregenerasjon. Førstegenerasjonsmidler er rettet mot mus og må spises flere ganger for å være dødelig. Dette er tillatt til privat bruk og kun innendørs, der du har jevnlig og god kontroll. Du trenger ingen spesielle kvalifikasjoner for kjøp eller bruk. Andregenerasjonsmidler er dødelig etter første inntak og har derfor noe strammere regler knyttet til bruk.

– De viktigste regelendringene omfatter privatpersoner. Du kan ikke lenger fritt kjøpe andregenerasjon produkter. Disse er kun tilgjengelig i ferdigladede åtestasjoner som ikke kan lades på nytt, og åtestasjonene er konstruert kun til mus. Les forpakninger grundig og forhør deg med forhandler ved innkjøp, sier Dahlen.

All bruk av musegift og rottegift skal kun være tilgjengelig for gnagere. En åtestasjon sikrer at andre husdyr, fugler og barn ikke kommer til. Alle åtestasjoner, uavhengig av midler, skal være solide og ha lukkemekanisme som gjør dem vanskelige å åpne. De bør ha et kikkehull eller lokk for kontrollering og de bør kunne festes til underlaget. Åtestasjoner er aktuelle i hjemmet og andre bygg du ikke har daglig kontroll over, slik som hytta.

– Nytt av året er en musegift med et sovemiddel som gjør at kroppstemperaturen synker og dyret dør først etter å ha sovnet inn. Dette er kun effektivt på mus, ikke rotter eller større dyr. Midlet er mest effektivt når temperaturen i rommet er under 12-15 C, sier Dahlen.

Begynn forberedelsene tidlig

Smågnagerbestanden varierer fra år til år. Alt avhenger av temperatur, snø og naturlig tilgang på mat. Mus går sjelden inn i hus om det er tilstrekkelig med mat utendørs.

– Det er vanskelig å forutse høstens og vinterens smågnagersesong. Et tips er uansett å bruke sommeren på å rydde utendørs og i boder, stenge mulige innganger og handle inn nødvendig utstyr tidlig. I høysesong kan man faktisk oppleve at forhandlere går helt tomme, avslutter Dahlen.