0

Slik kommer du i gang med drivhus

Drivhus er en morsom hobby for hele familien, både til kjøkkenhage og til blomsterdyrking. Det er ikke så vanskelig som mange tror å dyrke sine egne økologiske grønnsaker, salater og tomater. Her får du tips og råd så du kommer igang.

Drivhus

Mange tror at det er vanskelig å lykkes med sitt eget drivhus. Det er ikke riktig. De fleste erfarer i stedet at det er mye enklere å få ting til å spire og gro i drivhuset enn i et vanlig bed. I det siste har det blant annet blitt populært å dyrke druer i drivhuset, da dette er vanskelig å få til utendørs i Norge. I et drivhus går det imidlertid bedre.

Felleskjøpet selger drivhus i ulike størrelser og prisklasser.

Dyrk frem egne sommerblomster og eksotiske planter

Med et drivhus kan man starte tidlig om våren og ha sesong til langt ut på høsten. Dette gir mulighet å dyrke blomster, eksotiske planter, grønnsaker og frukt som vi vanligvis ikke har muligheten til i vårt klima.

Du vil oppdage den store forskjellen på egendyrkede tomater, slangeagurker og andre grønnsaker, som kan høstes direkte fra eget drivhus når disse er modne. De har en helt annen aroma enn ved kjøp i butikk. Frukt og grønnsaker kan høstes når de er helt modne for å ha mest mulig smaksstoffer i seg.

Du har mulighet til å starte planting tidlig i drivhuset, også for å kunne plante disse ut når temperaturen tillater det. Tidlig på året kan man dyrke opp sommerblomster, grønnsaker, urter, etc. Skal drivhuset brukes før mars er det viktig med varme og tilleggsbelysning.

Etter første dyrking er ferdig kan veksthuset brukes til f.eks. grønnsaker som må ha mer varme, som slangeagurk, tomat, paprika, melon, etc. Man kan også dyrke eksotiske frukter, grønnsaker og andre planter som kun finnes i sydligere strøk.

Tips til planleggingsfasen

 • Start planleggingen og bestem deg for hvordan du ønsker å ha ting i god tid før du begynner å sette opp drivhuset ditt.
 • Tenk gjennom plasseringen - vil du ha det direkte på underlag eller skal du støpe gulv, eventuelt også om det skal plasseres på sokkel. Et støpt gulv er f.eks. lettere å holde rent.
 • Det anbefales å plassere veksthus solrikt og samtidig mest mulig i ly for vind.
 • Unngå å sette opp drivhuset i nærheten av store trær eller vekster. Ved sterk vind kan det brekke av deler av grener som kan føre til skade.
 • En sokkel er et godt virkemiddel for å sikre best mulig stabilitet, samt forsterke konstruksjon og gi et stødig fundament. I tillegg løftes huset ca. 12 cm høyere opp fra bakken, noe som vil se penere ut.
 • Vær oppmerksom ved planlegging av plassering av store drivhus, slik at du holder deg innenfor gjeldende regelverk. Drivhus faller inn under bestemmelsene for oppføring av bygg uten beboelse, dvs. samme regler som ved oppføring av garasje, redskapsbod, osv. Uten søknad kan man sette opp et bygg på maks 50 kvm med maks 3,0 meter i gesimshøyde, og maks 4,0 meter i mønehøyde. Bygget skal oppføres minimum 1 meter fra tomtegrense, og minimun 4 meter fra offentlig veg. Det er også viktig å være oppmerksom på at man må følge gjeldene reguleringsplan for utnyttelsesgrad av tomten. Det kan være lurt å informere naboer før montering for å unngå unødige krangler.

Hva trenger man i drivhuset?

Etter at selve drivhuset er på plass trenger man litt forskjellig for å komme i gang med dyrkingen. God jord er utrolig viktig, og selvfølgelig gjødsel. Potter og kasser kan settes rett på bakken. I tillegg har Hagro veksthusene opphengsmuligheter på veggene.

Når bør man starte å så i drivhuset?

Man bør starte i april/mai – litt avhengig av hvor i landet man bor. Det er viktig å vente til det ikke lenger er nattefrost. Alternativt må man bruke litt varme i veksthuset den første tiden.

Automatisk vindusåpner i drivhuset

Vi anbefaler at man installerer en automatisk vindusåpner i drivhuset. På en varm sommerdag er det viktig å lufte i drivhuset slik at det ikke blir for varmt. Den automatiske åpneren inneholder hydraulisk olje som utvider seg i varmen. Du trenger altså ikke strøm i drivhuset.

Ikke glem vedlikehold og renhold 

 • Veksthuset bør vaskes jevnlig og minimum grundig en gang hvert år.
 • Ved rengjøring skal det aldri brukes redskap som kan ripe eller gjøre skade på huset.
 • Bruk aldri løsningsmiddel ved rengjøring.
 • Kast all jord som er brukt i komposten eller bruk denne i hagen.
 • Husk alltid å kaste alle planterester i kompost og dekk til med jord.
 • Det er viktig å unngå eventuelt soppsykdommer sprer seg til nye planter neste sesong.
 • Etter all jord er kastet, fyll på ny næringsrik jord.

Unngå sykdommer og skadede planter

Husk å være nøye på å vanne, gjødsle og sjekke over plantene. Friske og sunne planter er mindre utsatt for plantesykdommer enn planter som får dårlig stell. Døde eller skadde plantedeler må fjernes omgående. Lus og midd (ved stort middangrep vil du se spindelvev) er de vanligste som skader planter. Bruk gjerne grønsåpevann som blandes av en del vann og del grønnsåpe og sprøyt dette på planten som er angrepet av lus eller midd.

Kontakt oss gjerne for råd og veiledning hvis du opplever sykdom på dine planter.

Kommentarer