Slik legger du barkduk

Legg duken over plantene. Plugger eller steiner er nyttige hjelpemidler når det blåser.

Begynn i en ende med å snitte kryss i duken, så stort at du kan trekke duken nedover plantene.

Ta én plante av gangen. Skjærer du flere hull samtidig risikerer du at duken forskyver seg og blir liggende ujevnt.

Dersom du har behov for å skjøte duken bør overlappingen være minst 10 cm for å hindre ugressvekst i skjøten. Unngå å få jord på duken.

Dekk tilslutt duken med 5-7 cm bark.