0

Slik sår du ny plen - steg for steg

Når man skal så plen er grunnarbeidet viktig. Jorden må bearbeides og ugress bør fjernes før du sår plen. Følg fremgangsmåten i denne artikkelen når du skal så plen.

For et grønt og vakkert gress er riktig grunnarbeid, korrekt frøblanding og gjødsling viktig.

For et grønt og vakkert gress er riktig grunnarbeid, korrekt frøblanding og gjødsling viktig.

Det er som oftest i forbindelse med nybygging og planering av tomten at man sår plen. I byggeperioden kan jorda ha blitt hard og nedkjørt av tunge maskiner. Det første som må gjøres er derfor å løsne jorden med spade eller jordfres.

Steg 1 - Jordforbedring før du sår

Ofte er det behov for å forbedre jorden med produkter som kompostjord, moldjord eller barkkompost. En jordanalyse gir svar på om det også er behov for kalking. Skal plenen anlegges på tung leirjord, er det lurt å blande inn sand eller grus med jordforbedringsmidlene i de øverste 20 cm.

Steg 2 - Fjern ugress

Det er enklere å fjerne ugresset før plenen sås enn etterpå. Sett derfor av tid til dette, uansett om du velger å luke, eller bruke kjemiske midler. Et aktuelt ugressmidler før såing er Roundup. Merk deg at etter behandling med kjemiske ugressmidler må det gå ca. en uke før du sår.

Etter at du sår bør du vente 4-6 månedene før du evt behandler den med kjemiske ugressmidler. Les mer om fjerning av ugress.

Steg 3 - Finplanering

Når du skal finrake, pass på at plenen får fall slik at vann ikke blir stående eller renner inn mot huset. Fallet skal være minst 2 cm pr. meter ut fra huset. Rak jevnt og fjern større steiner og klumper fra overflaten. Rull over med plenrulle. Små areal kan eventuelt stampes fast med rivehode eller tråkkes. Etter tråkking og valsing lønner det seg med en ekstra finraking.

Steg 4 - Gjødsling

Bruk 5-10 kg FK Hagegjødsel pr 100 m2. Gjødselen blandes inn i de øverste 10 cm av jorda.

Les mer om gjødsling av plen her.

Steg 5 - Såing

Når du skal så plenen, strø frøene på kryss og tvers over hele arealet, bruk gjerne en såvogn. 1,2 - 1,5 kg frø pr. 100 m2 moldes deretter lett ned med ei jernrive, maks. 1 cm dypt. Vi anbefaler også rulling etter såing, det sikrer frøet god jordkontakt og mer fuktighet. For å bevare fuktigheten kan arealet eventuelt dekkes med vekstduk. Den beste tiden å så på er tidlig i mai, eller i slutten av august og begynnelsen av september.

Velg riktig frøblanding når du sår plen av Felleskjøpet Velg riktig frøblanding når du sår plen

Felleskjøpets butikker selger den egenproduserte plenfrøserien SPIRE. Frøblandingene er sammensatt av gressarter og -sorter tilpasset norske forhold. Velg frøblandingen som gir deg en plen tilpasset ditt behov. ... Les mer

Kommentarer