0

Sneglebekjempelse - tips og råd

Har du problemer med snegler i hagen og kjøkkenhagen? Snegler er et økende problem i Norge. Start derfor bekjempelsen tidlig, selv med en moderat bestand fra våren av.

Nærbilde av en brunsnegle.

Brunsnegler har blitt et stadig større problem, og de motstandsdyktige dyrene skader hage og miljø. Følg våre råd for sikker bekjempelse av snegler.

En snegle kan legge 4-500 egg på et år. Eggene legges i jorda, og de klekker ved gunstige temperaturer. Sneglen bruker omkring ett år på sin utvikling fra egg til voksen. De angriper kålplanter, erter, kløver, jordbær, poteter og mye mer. I hager gjør sneglene skade på blomster og grønnsaker. Det er typisk at sneglene gnager på tynne blad og lar nervene står igjen. Bladene blir dermed hullete. På tykkere blad gnager sneglene mer uregelmessig over hele overflaten.

Hvordan unngå snegler?

Forebygging er viktig. Du bør være spesielt oppmerksom hvis tomten din grenser inn mot friarealer eller skog. Selv om de beveger seg sakte så klarer sneglene å flytte seg lengre enn folk tror. Vær også på vakt hvis du har naboer som har problemer, eller om du har opplevd snegleproblemer i egen hage tidligere.

Sneglene liker skyggefulle steder, der de ikke tørker ut. Unngå derfor å ha planterester eller kompost liggende flere steder. Rundt en kompost er det lurt å legge et belte med f.eks Ferramol - Mot snegler. Det samme kan gjelde rundt grønnsakshagen eller mot friarealer som sneglene vandrer inn fra.

Produkter til sneglebekjempelse

  • Ferramol - Mot snegler
    Ferramol - Mot snegler inneholder jernfosfat og er et hurtigvirkende sneglemiddel med synlig effekt allerede etter første dag. Preparatet beskytter mot snegleskade i opptil fire uker etter behandling. Åtet virker ved at sneglen gis en metthetsfølelse og de vil til slutt sulte ut og dø. Du ser sjelden døde snegl, da de trekker seg tilbake i jordhull og andre steder før de dør.

    Ferramol - Mot snegler fås i 1 kg og 2,5 kg pakninger. Produktet kan brukes i jordbær, grønnsaks- og blomsterhager utendørs så vel som i veksthus og i bed. Bruk 5 gram pr m2 ved første synlige tegn på snegl.

  • Nemaslug - et biologisk produkt
    Nemaslug er en nematode (levende organisme) Den parasitterer snegler ved å trenge inn i dens naturlige åpninger. En bakterie skilles ut og nematodene reproduserer sammen med bakterien. Sneglene slutter å spise etter 2-3 dager og dør etter 2-4 uker. Nematodene lever av sneglens innhold og når næringen er slutt utvikles en ny generasjon nematoder som søker etter nye snegler. Effekten av Nemaslug reduseres på tung leirjord da nematodene har vanskeligere for å spre seg i denne jordarten.

    Nematodene er små mikroskopiske rundormer, litt under 1mm lang. Optimal virkning mellom 15-20oC. Krever fuktighet i jorden, tåler ikke direkte sollys ved utsprøyting. Jordtemperatur må være mellom 5-25oC minst 2 uker etter behandling. Grunnet at dette er en «levende» vare må det i perioder påregnes 1-2 ukers leveringstid.

Brunskogsneglen

Vi har mange ulike snegler i Norge, men mest fokus de senere år har Brunskogsneglen (Arion vulgaris) fått. Denne er ny i vår fauna og en innvandret art som har bredt seg ut langs kysten og litt innover i landet. Den har hatt flere navn, som Iberiaskogsnegl og mer tabloid «Mordersnegl». Åkersnegl ( Deroceras reticulatum) er likevel den langt mest utbredte. I tillegg fins mange andre arter enn disse to.

Vi gjør oppmerksom på at de ulike metodene som anbefales i media kommer fra varierende kilder. Hos Felleskjøpet får du alltid råd basert på fagkunnskap.

Ta kontakt så hjelper vi deg

Finn Felleskjøpet nær deg.

Kommentarer