I Felleskjøpet er målet vårt å bidra til å opprettholde så høg produksjon som mulig, også i en vinter med lite grovfôr. Vi er opptatt av din produksjon. I Felleskjøpet har vi landets fremste fôrutviklingsmiljø, noe siste års avdråttsliste viser ved at 83% av besetningene med høgest ytelse bruker FORMEL.

I år må mange fôre med mindre grovfôr enn normalt. Vi har flere FORMEL blandinger som hjelper å opprettholde produksjonen din også med grovfôrmengder helt ned på 50% av det normale*. Våre fôr- og fôringsråd er prøvd i praksis og våre kunder kan bekrefte at dette fungerer. For å lykkes må gamle fôrplaner legges vekk og den kommende sesongens fôring må planlegges nøye.

  • For grovfôrmengder inntil 25% under normalen* øk mengdene med eksisterende FORMEL blanding for å kompensere for energi og protein
  • For grovfôrmengder fra 35 – 50% av normalen* anbefaler vi å bruke en FORMEL spesialblanding med høgt innhold av fiber

Når du har fått totaloversikt over tilgjengelige fôrmengder for vinteren, vil våre salgs- og fagkonsulenter hjelpe deg med å sette opp din individuelle fôrplan. Se eksempler på noen FORMEL fôrplaner for ulike grovfôrnivåer på våre nettsider slik at du kan komme i gang med å spare grovfôr:

FORMEL fôrplan for restriktiv fôring med grovfôr til ammeku og okser

Mer info kan du også finne på våre sider for kraftfôr.


* i kg tørrstoff