Uten kalv – ingen betaling. Studier av økonomien i ammekuproduksjon viser at det er svært stor variasjon på inntektssiden. Mange kriterier spiller inn på bunnlinja, og en frisk kalv med god tilvekst er det beste utgangspunktet. Riktig fôring gjennom vinteren og rundt kalving legger forholdene til rette for et godt resultat.

Forberede ammekua med riktig fôring

Allerede ved beiteslutt starter forberedelsene til neste kalving – og kanskje allerede før det. Jevnlig kontroll med holdet på dyra og justeringer ut fra dette legger grunnlaget for friske kyr og kviger. Med et moderat hold og vinterfôr som hun kan ete seg mett på er en god start for mor. Mange er allerede drektige når de kommer inn – eller skal bedekkes ganske raskt etter innsett ved sein vårkalving. God energibalanse i perioden gir det beste grunnlaget, da er mor klar til å produsere en ny kalv. Forskning viser at holdtap i perioden for inseminering eller parring har en negativ effekt på drektighetsprosenten. Dersom planen er å nedjustere holdet er det helt greit å vente til etter kua har tatt ny kalv.

Grovfôret er grunnlaget for innefôringsperioden, men vi klarer ikke dekke opp mineralene med bare grovfôr. Med riktig tilskuddsfôr i innefôringsperioden legges grunnlaget for friske kalver og produktive kyr. Det er mange produkter å velge mellom – alt fra bolus til FORMEL Ammeku Konsentrat. FORMEL Ammeku konsentrat er et kraftfôr med høyt innhold av protein og mineraler. En halv kilo om dagen gjennom vinteren kombinert med seint slått grovfôr eller grovfôr/halm vil gi god dekning av alle mineraler og protein. Ved bruk av fôrplanleggingsverktøy kan vi gjøre en enkel vurdering av mineraldekningen for din besetning.

Vi ser at ved bruk av kun grovfôr eller en kombinasjon av grovfôr/halm vil gi underdekning på viktige mineraler og vitaminer som er vesentlige for å få gode resultater. Velger du å gå for en ren halmbasert rasjon, eller at store deler av rasjonen er halm, vil behovet for mineraler øke.

Når kalven kommer

Riktig hold og god mineraldekning legger grunnlaget for en frisk og sterk kalv. Når kalvinga nærmer seg bør det legges til rette for en god kalvingsplass i fjøset. Gjødseltrekk og rister er faremomenter for kalven, og et tørt og reint miljø under kalvinga er å foretrekke. Et bedre grovfôr, og ved behov et kraftfôr, gir god melkeproduksjon og god tilvekst til kalven. Kua bør få venne seg til det nye fôret før kalvinga setter i gang, kraftfôr trappes opp eller introduseres ca. 3 uker før kalving.

Etter kalvinga skal kalven ha råmjølk så raskt som mulig. Mange ordner dette selv, men noen må ha hjelp. Mulighet for å mjølke kua og gi direkte til kalven kan være en løsning. Er ikke dette mulig kan nedfryst råmjølk hjelpe i situasjoner hvor det er nødvendig. Fryst råmjølk er holdbar ca. 1 år og mjølka må varmes opp med forsiktighet for ikke å ødelegge immunstoffene. Oppvarming kan gjøres varsomt i vannbad. Pass på at temperaturen ikke overstiger 60 °C i vannet. Tegn på at kalven har tatt mjølk fra mor er fuktige spener, mjølkerester/skum rundt mulen og du kan kjenne etter i buken etter bukfylde. Er du i tvil om klaven har fått i seg råmjølk er det en rimelig forsikring å gi litt ekstra.

Ku og kalv etter kalvinga

Nå er ammekua i høgproduksjon. Selv om hun ikke kan sammenlignes med ei mjølkeku vil energibehovet øke. Et middels til godt grovfôr med et godt proteininnhold vil kunne dekke behovet greit med et godt fôropptak. Det er likevel fortsatt nødvendig med mineraltilskudd. Er proteininnholdet under 140 g/kg TS vil det bli noe lav proteindekning uten kraftfôr.

Kalven skal ha tilgang på eget kalvegjømme og der er det mulighet for å gi eget kalvekraftfôr og grovfôr. Kalven er enmaga og skal fôres etter det. FORMEL Kalv eller FORMEL Musli Start er tilpasset spekalven med tanke på råstoffer og mineralsammensetning. Sammen med godt høy og friskt vann vil det stimulere for tidlig vomutvikling. Ikke minst vil kalver som har fått kraftfôr tidlig huske dette senere i livet og være raskere til å ete når det blir behov for tilleggsfôring. Kalvene foretrekker et kalvegjømme med et tørt og isolerende underlag. Erfaringene er at de klynger seg sammen og legger seg der i stedet for å legge seg andre steder i fjøset som ikke er like godt egnet. 

Gode rutiner rundt kalving

  • La kua få trekke seg unna flokken – bruk kalvingsbinger
  • Rent og tørt underlag reduserer risikoen for infeksjoner hos kalven. Råmjølk først – ikke smitte!
  • Desinfiser gjerne navlestrengen
  • Sørg for at kalven får i seg nok råmjølk – gi ekstra om nødvendig
  • Litt ekstra tid på kalven lønner seg da dyra blir enklere å håndtere. Pass på mor – hun kan være beskyttende overfor kalven

Dersom du har spørsmål om kraftfôr og fôring, ta kontakt med din lokale fagkonsulent.

Artikkelen står på trykk i Samvirke nr 1, 2018.