Du finner samme mulighet som tidligere for tilpassing av fôring på protein og energinivå, og i tillegg kan du nå tilpasse konsentrasjonen av vitaminer og mineraler etter produksjonsnivå

Den norske slaktegrisen er i stadig endring og produksjonsresultatene blir bedre. Dette setter strengere krav til næringsinnholdet i kraftfôret og valg av riktig kraftfôrslag og fôringsstrategi. Derfor kommer Felleskjøpet nå med et nytt FORMAT slaktegrissortiment bedre tilpasset dagens gris og variasjonen i produksjonsresultater vi observerer i felt.

Noe nytt, noe gjenkjennelig

En del vil være gjenkjennelig i det nye FORMAT slaktegrissortimentet vårt. Det finnes ulike energikonsentrasjoner og du finner fortsatt ulike nivåer av protein-/lysinkonsentrasjon. Flere av FORMAT Vekst-blandingene vil videreføres og navngivningen forteller fortsatt noe om protein-/lysinkonsentrasjonen i kraftfôret. Jo høyere tall, jo mer protein/lysin per fôrenhet. 130 er det mest proteinrike kraftfôret og 105 er nå slaktegrisblandingen med lavest proteinnivå i sortimentet. Nytt er også at vi nå differensierer på andre næringsstoffer som vitaminer og mineraler.

FORMAT Vekst, Flex og Stjerne

Slaktegrissortimentet til tørrfôring deles altså nå i tre ulike segmenter; FORMAT Vekst, Flex og Stjerne.

FORMAT Vekst vil være ganske lik som før og dekke næringsbehovet hos veldig mange besetninger. Har du et fôrforbruk over 2,5 Fen/kg tilvekst vil grisens behov for vitaminer og mineraler normalt dekkes av kraftfôr i Vekst-serien.

FORMAT Flex er kraftfôret hvor vi er mer fleksible på fôrets energikonsentrasjon og råvaresammensetning. Dette gir Flex-blandingene en gunstig pris. FORMAT Flex vil utvides med et ekstra kraftfôrslag slik at det blir mulig å fasefôre ved bruk av FORMAT Flex. FORMAT Flex 120 vil være bedre tilpasset den unge slaktegrisens krav til både høy energikonsentrasjon og proteinnivå i starten av slaktegrisperioden.

FORMAT Stjerne er tilpasset gris med høy tilvekst og/eller lavt fôrforbruk. Her er vitamin- og mineralkonsentrasjonen høyere for å sikre at gris med lavt fôrforbruk som spiser få kg per dag får dekket sitt behov for vitaminer og mineraler.

Produksjonsnivå påvirker kraftfôrvalg

Hvilket produksjonsnivå du har i besetningen påvirker hvilket FORMAT-sortiment du bør velge. Besetninger med høy tilvekst har ofte lavt fôrforbruk og grisen må dekke behovet for vitaminer og mineraler fra færre kg fôr enn en gris med høyere fôrforbruk. Besetninger med svært god tilvekst og SPF-besetninger er typisk egnet for det nye FORMAT Stjerne-sortimentet. Gris med middels tilvekst og fôrforbruk kan bruke FORMAT Vekst eller FORMAT Flex.

Kraftfôrblandinger til våtfôr

Det er tørrfôrsortimentet på FORMAT som har gjennomgått de store endringene i denne omgang. Soft-blandingene våre vil fortsette som før, men omdøpes til FORMAT Soft. Her utvider vi FORMAT Soft-sortimentet med et kraftfôrslag i hele Felleskjøpet Agri sitt område slik at muligheten for fasefôring blir bedre. I tillegg videreføres FORMAT Komplett I, II, III og IV, samt de andre komplettblandingene Felleskjøpet tilbyr.

Ta en gjennomgang!

Vi oppfordrer alle våre kunder til å ta en gjennomgang av kraftfôr i besetningen i forbindelse
med innføring av nytt FORMAT slaktegrissortiment. Å stoppe opp og vurdere om fôringa du
har valgt fortsatt er rett er noe alle slaktegrisprodusenter bør gjøre med jevne mellomrom,
og dette er en ypperlig anledning!
Ta kontakt med din lokale salgs- og fagkonsulent for en gjennomgang av din drift og hva som blir riktig kraftfôrvalg for deg i det nye FORMAT slaktegrissortimentet!

Les mer om kraftfôr til slaktegris i vår nye bla-bare brosjyre!

Artikkelen står på trykk i Samvirke nr 1, 2018.