I normalår importertes store mengder grovfôr fra Sverige, men også der ble grovfôrsituasjonen dårlig i fjor sommer.

For å avhjelpe situasjonen har Felleskjøpet tatt inn Champion Graspellets i sitt sortiment. Ved fôring med Champion Graspellets kan man forlenge tiden med grovfôr av god hygienisk kvalitet. Slik unngås å bruke grovfôr som kan gi hesten fordøyelsesrelaterte sykdommer.

Sett inn tiltak snarlig

Situasjonen er mest prekær på Vestlandet, der høyprisene er opp mot 10 kr/kg, men mangelen på grovfôr gjør seg gjeldende over resten av landet også. Dersom det blir knapt med grovfôr før nytt fôr blir høstet til sommeren anbefales det å regne over hvor mye fôr som må erstattes. Deretter reduseres grovfôrmengden slik at det man har igjen fordeles utover våren. Da kan 1 kg høy erstattes med 1 kg graspellets.

Hvordan bruke Champion Graspellets?

Fôret består av finsnittet gras som er pelletert, og fôret bør bløtes før fôring. Lik mengde graspellets og vann gir en god konsistens etter ca. 15 min. Mindre mengder kan også fôres tørt. Ved fôring med mer enn 2 kilo daglig bør mengden deles på flere måltider.

Champion Graspellets har energiinnhold tilsvarende H2-høy. Grunnet strukturen på fibrene når gresset er finmalt og presset til en pellets, kan ikke graspellets erstatte alt grovfôr til hesten. Graspellets bidrar med like mye fiber og kan brukes til å «tøye» mengden ordinært grovfôr som høy eller ensilasje. Hesten bør få minimum 1 % av sin kroppsvekt som ordinært grovfôr (tilsvarende 5 kilo tørt høy daglig til en 500 kilos hest). Resten av hestens grovfôrbehov kan dekkes av Champion Graspellets (inntil 0,8 kg per 100 kg kroppsvekt, altså 4 kg daglig til en 500 kilos hest). Det anbefales en gradvis opptrapping.

Andre erstatninger

Hesten trenger minimum 1,5 kg tørrstoff (TS) per 100 kg kroppsvekt av grovfôr daglig, men mange gir betydelig mer enn dette. I et vanskelig grovfôrår vil det likevel være nødvendig for mange å gå noe ned på mengdene grovfôr. Dersom man reduserer grovfôrmengdene ned mot minimum 1,5 kg TS/100 kg kroppsvekt daglig, bør grovfôret tilbys som flere små måltider.

Flere kraftfôr egner seg godt sammen med minimumsmengder grovfôr. Eksempler på dette er blant annet Champion Betfiber og Champion Lusernepellets, som har høyt fiberinnhold og gir god metthetsfølelse.

Les mer om fôring av hest ved knapphet på grovfôr i artikkelen «Vi har ikke nok grovfôr i vinter!»

I vår populære bla-bare Championbrosjyre kan du lese mer om våre Championfôr og om bruk av ulike typer grovfôr til hest. 

Artikkelen står på trykk i Samvirke nr 3, 2018.