I dag skal purkene produsere flere grisunger enn noensinne. I tillegg skal grisungene ha så høy avvenningsvekt som mulig og purka skal være i så godt hold ved avvenning av den lett blir drektig ved neste inseminering.

Flere blandinger

For å løse disse utfordringene har Felleskjøpet sju kraftfôrblandinger beregnet på purker. FORMAT Purke, Purke Soft, Laktasjon, Drektig, Løsdrift Fødsel og Purke Toppdressing. Det er mange måter å kombinere bruken av disse og som gir gode resultater i grisehuset.

Hva med en blanding?

I tillegg finnes det muligheter for å komponere en resept basert på en blanding av disse fôrslagene. For besetninger som ønsker å bruke to kraftfôrslag til purkene, men samtidig har en del ungpurker, er det mulig å blande FORMAT Drektig og FORMAT Laktasjon slik at næringsinnholdet blir det samme som i FORMAT Purke. På denne måten kan man også tilpasse fôringen til flere aldersgrupper av ungpurker, slik at de yngste purkene får en annen sammensetning på fôret, enn de eldste ungpurkene.

Tabell: FORMAT-kraftfôr til purker

Fôrtype

Bruksområde

FORMAT Purke Enhetsfôr til purker. Kan brukes både i dietid og drektighet. Passer fint til besetninger med høy andel ungpurker.
FORMAT Purke Soft Enhetsfôr til purker. Kan brukes til både drektige og lakterende purker. Tilpasset våtfôring med kraftfôr og vann.
FORMAT Laktasjon Spesialfôr til lakterende purker. Brukes fra tre uker før grising eller fra innsett i fødebinge. Legger et godt grunnlag for optimal melkeproduksjon.
FORMAT Drektig  Spesialfôr til drektige purker. Inneholder fiber som er gunstig for metthetsfølelse og råmelksproduksjon. Sikrer oppbygging av mineralreserver til bruk i neste laktasjon.
FORMAT Løsdrift Spesialfôr til appetittfôring av drektige purker. Inneholder mye fiber og har lavt energiinnhold. Sikrer at purkene får det de trenger av næringsstoffer, uten å bli feite.
FORMAT Fødsel  Spesialfôr for økt kvalitet og mengde råmelk. Brukes fra 3 uker før grising til 5 dager etter grising. 50 % av purkas daglige fôrrasjon gis som FORMAT Fødsel.
FORMAT Purke Toppdressing  Fôrtilskudd til lakterende purker med store kull eller til matleie purker. Har et høyt innhold av energi, protein, vitaminer og mineraler.

 Kontakt din lokale fagkonsulent for å finne den optimale løsningen for din besetning!

Artikkelen står på trykk i Samvirke nr 2, 2017.