Slaktekyllingdirektivet er en del av livet for kyllingen, også her i Norge med verdens strengeste krav. Dette takler vi med få kyllinger pr. m2 og uten narasin i fôret.

Strøkvalitet

Tråputesårene utvikler seg når strøet blir fuktig og bløtt. Fuktighet og ammoniakk fra strøet vil kunne skade huden under bena. Dermed trenger bakterier inn i det underliggende bindevevet og forårsaker betennelser av varierende grad.

Temperatur og luftfuktighet ute påvirker klimaet inne. Kaldras fra dårlig styrte/dårlig styrbare vifter/ventiler gir fort bløtt strø. Er strøet først blitt bløtt er det nærmest håpløst å få det tørt og godt igjen. Ofte er perioden fra 10. – 17. dagen kritisk for hvor godt strøet fungerer i resten av innsettet.

Bevegelse i strøet med en rive eller annen redskap, som blander underste lag strø med det øverste, hjelper ofte godt. Det er også viktig å fyre litt ekstra når en føler at strøet endrer seg i negativ retning, ikke for å få det varmere i huset, men for å kunne ventilere ut overflødig fuktighet.

Renhold mellom innsett er viktig

Vi har alle erfart at første og andre innsett i nytt hus ga det beste resultatet. Årsaken er at vi starter med rent hus, fritt for bakterier som kan påvirke kyllingen. Det andre innsettet går også ofte bra. Så kommer det omganger med større forskjeller i resultat og/eller dødelighet.

Dødelighet i innsett svinger med 1. ukes dødelighet, ofte forårsaket av en E.Coli-infeksjon. Senere kan vi få nekrotiserende enteritt (NE) der bakterien Clostridium perfringens er delaktig. Det kan også være at det over tid har bygget seg opp koksidier i huset. Disse er vertsspesifikke tarmveggparasitter som etablerer seg i alle fjørfemiljøer og belaster tarmen i varierende grad. Felles er ofte løs avføring som lett fører til et fuktigere strø. Dermed forstår vi at det både er drifts- og smittemessige faktorer som kan være med på å utvikle fuktig, dårlig strø som igjen gir varierende tråputetall og som tærer på resultatet.

Ved direkte sykdomsutbrudd med høy dødelighet m.m. kan antibiotikabehandling være nødvendig for å redde stumpene. Fôr tilsatt narasin gir også raskt positiv virkning.

Forebygging er likevel alltid det billigste. For slaktekyllingprodusentene vil det si omsorgsfull drift, kombinert med et godt rengjort og desinfisert hus før nytt innsett. Slik blir huset så fritt som mulig for skadelige bakterier, virus, sopp og koksidier når nye kyllinger kommer. Betydningen av en god fôrsammensetning for både tarmfunksjon og bakterielle vekstforhold i tarmen, må understrekes. Bakteriemengden i huset skal aldri være større enn at dyrene til enhver tid klarer å takle det, uten at det går ut over tilvekst eller fôropptak.

Praktisk gjennomføring

Start utkjøring av møkk så snart som mulig etter levering av kylling. Husk alltid å ha en vifte gående i motsatt ende av der du jobber slik at ammoniakkgass, støv og annet som kommer når du lesser, dras bort fra deg. Åpne en dør i motsatt ende av der viftene er slik at gjennomluftningen blir så god som mulig. Fei gulvet godt med kost eller feiemaskin.

Husk å bruke støvmaske!

Vask alltid med såpe

En vask med bare kaldt eller varmt vann gjør ikke et rom rent nok for å få god effekt av desinfeksjonsmiddelet. Lag av protein, fôr, fett som ikke blir vasket bort er overlevelsesområde for bakterier og sopp. Dermed har bakterier et godt utgangspunkt for rask vekst når varme og fuktighet igjen er optimalt i fjørferommet. Som eksempel kan nevnes at bakterier under gunstige forhold kan doble antallet i løpet av 20 minutter. 10 mill bakterier blir til 20 mill osv.

Den såpen som kommer best ut i alle våre tester er BIOGEL. Den henger godt på vegger og i tak. Når den vaskes ned løser skummet seg raskt opp, slik at den renner lett ned i avløp uten for mye tid for å skylle bort skummet. Såper som sklir av og ikke er synlige i løpet av noen få minutter er lite aktuelle, da den som vasker ikke vil se hvor det skal vaskes. Disse såpene vil heller ikke løse opp skitten slik vi forventer at en god såpe gjør.

Slik vasker du

Start alltid først med gulvet, da slipper du å subbe rundt i møkkete sørpe. Legg alltid såpe på tørre flater slik at den trenger helt ned til betongen.

De fleste kyllinghus må deles opp i røfter. Bruk kaldt vann og skumlanse ved pålegging av såpe. Når skummet begynner å bli brunt på toppen, startes vaskingen. Vask med varmt eller kaldt vann – varmt vann vasker alltid bedre enn kaldt, men temperaturen må ikke overstige 50 °C. Med en vanntemperatur på 60 °C + kan eggehvitestoffene koagulere og desinfeksjonsmidlet når ikke inn til bakteriene som skal drepes. Temperatur på 35-45 °C er behagelig å jobbe med. Varmt vann er ikke nødvendig hvis en vasker med BIOGEL.

Legg deretter såpe på tak og vegger – til slutt på utstyr. Er det takventiler, start med disse. Ikke legg på mer enn det du klarer å vaske innen rimelig tid. Såpe må ikke tørke, da det er mer jobb å vaske bort tørr såpe. Såpe pålagt med skumlanse er beste alternativ. Da ser du hvor det er såpe og såpen får nødvendig virkningstid. Vask alltid nedenfra og oppover i røfter, og skyll til slutt ovenfra og ned. Husk viktighet av at inn- og utluftingskanaler samt vifteblader blir rengjort og desinfisert.

NB! Turbodyser skal ikke brukes i kyllinghus, de lager sår på overflater! Vurder behovet for reparasjoner før du desinfiserer!

Et nyvasket kyllinghus klart til desinfisering.

Desinfisering

Desinfiser huset straks det har tørket opp når vanndammer er borte. Det vil i de fleste tilfeller bety neste dag. Da vil rene og desinfiserte hus får en så lang tomperiode som mulig.

Bruk Cid 2000

Vannrekkene kan desinfiseres så snart huset er ferdig vasket. Vannsystemet desinfiseres med å stille inn Dosatron på 2 %. Kjør deretter inn blandingen til du kjenner det lukter syre i den andre enden av strengen. Dette gjøres på alle rekker. Oppløsningen med CID 2000 skal virke i 4-6 timer. Det dannes alltid BIOFILM i vannrørene i den perioden det er varmt og med kyllinger i huset.

Spesiell bruk av desinfeksjonsmidler

Dette er aktuelt etter at narasin ble fjernet fra fôret. Neopredisan 135-1 er et spesialmiddel mot koksidier som samtidig motvirker framvekst av Clostridium perfringens (NE). Midlet skal brukes hver eller annenhver gang til desinfisering av gulv og utstyr, og ca. 1 meter oppe på veggen. Tak og vegger desinfiseres alltid på samme måte med Virocid. Veggventiler og vifter inn, desinfiseres med Neopredisan 135-1.

Flatedesinfeksjon

Legg på desinfeksjon med skumlanse slik at du ser hvor du legger på. Bruk Virocid som skummer godt. Start med takventiler og tak, fortsett med vegger og utstyr, og til slutt gulvet. Svært mye av gulvet vil da i de fleste tilfelle være desinfisert av det som renner ned. Bruk 3 % brukskonsentrasjon (3 liter preparat per 100 liter vann), og beregn ca. 0,4 liter bruksløsning per m2 gulvareal. Dette dekker i de fleste tilfelle hele huset. Brukes Neopredisan, se avsnittet foran.

Tåkeforstøving med bruk av vanntåkeanlegg

Dette kalles også for oscillerende forstøving. For Virocid er anbefalingen 1 liter pr. 1000 m3 rom. Still injektor på 1 % og la anlegget gå til angitt mengde er kjørt inn. 1000 m2 x 4 m takhøyde = 4 liter desinfeksjon.

Stopp når kalkulert mengde desinfeksjonsmiddel er fordelt i huset slik at tomgang med rent vann ikke virker fortynnende. Husk at Neopredisan 135-1 ikke kan brukes i forstøvningsanlegg.

Servicerom

Støvsug rommet og bland i vaskebøtta en oppløsning med 1 % Virocid. Tørk av dør og vegger først, deretter vaskes lister og gulv. Datamaskin, dørhåndtak, bord, skrivebord og møbler tørkes av med en klut fuktet med spritoppløsning for hånddesinfeksjon.

Utendørs

Plattingen på utsiden og området rundt fôrsiloen er også en del av huset. Områdene langs husvegg/grunnmur bør holdes fritt for vegetasjon, eller den bør holdes kort. Støvfeller som luftinntak og utslipp må rengjøres.

Bruk verneutstyr

Bruk alltid verneutstyr når du gjør rent og desinfiserer. Øynene er utsatt for sprut. Huden kan lett ta opp kjemikalier og luftfuktighetens innhold er ikke bra for lungene. Det anbefales bruk av ventilasjonsassistert åndedrettsvern eller tettsittende halvmaske med briller eller ansiktsskjerm. Maskene må ha både P3-partikkelfilter og gassfilter som må vedlikeholdes. Bruk vernehansker og heldekkende klær/vernedress/regntøy. Ha på husets ventilasjonssystem under rengjøring da dette fjerner både finstøv og fukt fra den som jobber. Les etiketten og sikkerhetsdatabladet for de kjemikaliene du bruker.

Trenger du å kjøpe desinfeksjonsmidler?

Ta kontakt med Felleskjøpet. Her finner du Felleskjøpet nær deg.