Det betyr også mer kortreist vare og lavere pris for Felleskjøpets kunder, forteller produktsjef FORMEL, Kim Viggo Weiby.

– Vi lanserer dette fôret for å møte behovet som vi har sett i markedet over tid, hvor man ønsker å ha en enklere fôrblanding til kjøttfe og melkekyr. Vi ønsker å kunne tilby et eget produkt av denne fôrtypen. Det gir lavest pris for våre bønder og kortere transport, sier Weiby.

Ureabehandlet korn til storfe har vært på markedet en stund. Hensikten er å bidra til et gunstig vommiljø. Det er først og fremst partikkelstørrelsen og strukturen på det valsede byggkornet som har en positiv effekt, ved at det stabiliserer vomma.

– Men våre forsøk viser også at man med FK ProAmmon påvirker vommiljøet i gunstig retning slik at man bidrar til å opprettholde vom-pH, forteller Weiby.

Egenutviklet

Felleskjøpet har brukt vel et år på å teste ut det egenutviklede fôrproduktet, som i tillegg til urea inneholder ammoniumpropionat og propionsyre. En har også samlet erfaringer fra bønder som bruker et tilsvarende fôr i dag.

– Det de sier, er at vommiljøet blir veldig bra, at møkka blir fast. Okser tåler dermed høyere kraftfôrmengder, noe som gir høyere tilvekst, sier Kim Viggo Weiby. Hos melkekyr opplever mange at fettprosenten og tørrstoffinnholdet i melka går opp. Dette har sammenheng med et forbedret vommiljø, tror han.

– Det er vanskelig å påvise dette i forsøk, men det er entydig når en snakker med bønder som bruker fôret, sier Weiby. Han mener FK ProAmmon Bygg passer aller best i en fullfôrmiks, som PMR (Partial Mixed Ration). Det egner seg spesielt til oppfôring av okser, hvor det har god effekt. Fôrproduktet passer også godt i fullfôrmikser til melkeku.

Ekstra protein

Det man må passe på med denne typen produkter er å bruke mineraler og vitaminer ved siden av, siden dette ikke er tilsatt fôret, understreker Kim Viggo Weiby. Når det gjelder melkekyr med høy avdrått, bør en gi et proteinkonsentrat i tillegg.

– Fôret baserer seg mye på mikrobeprotein. Vi vet at mikrobeprotein ikke har den beste aminosyresammensetningen for å gi høy ytelse. Skal du over 8-8,5 tusen liter melk, bør du bruke for eksempel FORMEL Protein 42 i tillegg. Jeg vil slå et slag for å bruke FK ProAmmon Bygg i en fullfôrmiks, det er der produktet fungerer absolutt best, sier Kim Viggo Weiby.

Ved å utvikle dette fôret har Felleskjøpet dessuten løst en stor utfordring når det gjelder mugg, forklarer han. Vanninnholdet i produktet er 18-20 prosent. Da er det viktig å få det lagerstabilt.

– Måten vi gjør det på, er at vi går inn med propionsyre, som hindrer utvikling av mugg og gjærsopp. Derfor er FK ProAmmon Bygg et godt alternativ til annet ureakorn på markedet, sier Kim Viggo Weiby.

Container og bulk

FK ProAmmon Bygg produseres av norsk korn. Det leveres i første omgang i container eller som bulk/tipp. Felleskjøpet Agri satser også på å være leveringsdyktige på storsekk og kraftfôr på bulksilo i løpet av første kvartal i 2017. Kim Viggo Weiby minner om at Felleskjøpet også har et annet fôrprodukt basert på bygg med urea, FORMEL SuperKarbo.

– Dette er et pelletert produkt, som også inneholder mineraler, sier Weiby. Han tror FK ProAmmon Bygg også kan være aktuelt i forbindelse med at TINE reduserer forholdstallet for melkekvoter til 0,98.

– For mange vil det kunne være en fordel å produsere melk med rimeligere og enklere kraftfôrblandinger. Hvis TINE reduserer forholdstallet ytterligere, blir det stadig mer aktuelt med kraftfôrblandinger som gir lavere avdrått, men høyere tørrstoffinnhold, avslutter Kim Viggo Weiby.

FK ProAmmon Bygg

  • Bygg behandlet med ammoniumpropionat, urea og propionsyre.
  • Deretter er kornet valset for å oppnå optimal partikkelstørrelse.
  • Kan brukes til okser og melkekyr i mengder opp til 4-6 kilo.
  • Proteininnholdet er på 14 prosent og har høy nedbrytningsgrad i vomma.
  • Det er kun benyttet renset korn.


GIR STRUKTUR: FK ProAmmon Bygg gir bra struktur i vomma hos storfe.

Artikkelen står på trykk i Samvirke nr 1, 2017.