​Målet for oppdrettsperioden er å få klar en frisk og robust purke til første drektighet og dietid. Vi ønsker holdbare purker som kan få flere kull. En purke blir en bedre investering jo flere kull hun får. Dette krever en annen fôring i framfôringsperioden enn for slaktegris.

Kraftfôrvalg

Valg av kraftfôr i framfôring av ungpurker er ofte et valg mellom hvilke fôrslag som er tilgjengelige på gården. Det viktigste er å tenke over at de får et kraftfôr som gjør at de ikke vokser for fort og at de får tilstrekkelig med vitaminer og mineraler.

Felleskjøpet anbefaler fortrinnsvis FORMAT Purke i oppdrettet, fra 30-35 kg og fram til bedekking.  FORMAT Purke sikrer purka en moderat proteinforsyning og godt med mineraler og vitaminer. Alternativt bør man velge et svakt slaktergrisfôr som FORMAT Vekst 105. Ved å begrense proteinforsyningen til purka vil man bremse tilveksten og fremme fettavleiringen.

En smågrisprodusent som ikke har slaktegrisfôr eller FORMAT Purke på gården kan også bruke en blanding av FORMAT Laktasjon og FORMAT Drektig. Ulike løsninger kan diskuteres med fagkonsulenten din. Etter første bedekking bør ungpurkene fôres med et drektighetsfôr; FORMAT Drektig eller FORMAT Løsdrift.

Restriktiv fôring

Fram til 70-80 kg kan ungpurkene fôres etter appetitt. Etter dette anbefales det en mild restriksjon i fôrtildelingen til ca. 80-90 % av appetitt der dette er mulig. Dette anbefales for å begrense tilveksten.Alle ungpurker bør få grovfôr, dette gir purkene metthetsfølelser, opprettholder magevolum og legger grunnlaget for en god mage-tarmhelse.

God plass og mosjon

En annen faktor som også er viktig for utvikling av sterke og velutviklede ben er god nok plass i oppdrettsperioden, ungpurker bør ikke gå like tett som slaktegris. Mosjon er viktig for å styrke benmuskulaturen til purka. En purke med god benmuskulatur vil ha lettere for å legge seg forsiktig ned uten å ligge i hjel spegris. Hun vil også ha lettere for å reise seg oftere og dermed reduserer man risikoen for utvikling av bogsår.

Når skal purka bedekkes?

Ungpurkene bør bedekkes på andre eller tredje brunst. Stående anbefaling rundt bedekkingstidspunkt er når purka er 7-8 måneder og hun bør da veie 150 kg. Ungpurka bør ikke være for liten i størrelse ved grising, en større purke vil ha et høyere potensiale for fôropptak og vil også tåle et vekttap i dietiden bedre.

Anbefalt hold ved bedekking er 3-3,5 og dette holdet bør purka beholde helt fram til grising. Aktivt bruk av holdvurderingsskjema gjør det lettere å vurdere om fôringen er riktig eller om det bør gjøres noen justeringer. Fôring av ungpurker i oppdrett ​