Alle anbefaler andre produsenter å prøve FORMAT Trivsel.

Vi har besøkt Bergin i Grong og Skei i Steinkjer, samt Ringnes på Kløfta. Felles er at de har opplevd et behov for sysselsetting i egen besetning.

Pelletsstørrelsen aktiviserer roteadferden

Johan Petter Bergin startet med konsesjonsbesetning på 2 100 slaktegris i 2017.
– I løpet av første produksjonsår hadde jeg klare tegn til halebiting i besetningen, og undersøkte hvilke muligheter og tiltak som kunne forebygge dette. FORMAT Trivsel hørtes interessant ut, men i starten var jeg nok litt skeptisk til størrelsen. Jeg så for meg at grisen ville bruke kort tid på å finne den store pelletsen i strøet. Betfiber er et alternativ som også er rik på fiber, men mindre på størrelse. Etter litt prøving av begge produktene, gikk jeg imidlertid for Trivsel-fôret. Det viste seg å fungere godt, er rimeligere enn Champion Betfiber og størrelsen gjør at det blir mindre svinn. FORMAT Trivsel aktiviserer roteadferden og grisen får utløp for sin naturlige utforskertrang. Det er ikke et fullverdig kraftfôr, men metthetsfølelse pluss tilskudd av næringsstoffer blir positive sekundæreffekter i tillegg til aktiviseringa, påpeker Bergin.

Tildeling

Bergin forteller videre at han gir ca. 4 kg på 300 gris, men at dette kan variere noe. 
– Mengden økes etter behov om det oppstår mer akutte situasjoner. Det er viktig å skape variasjon og beholde nyhetens interesse. Derfor gir jeg også for eksempel høy og avispapir sammen med FORMAT Trivsel. Begrensingen her er tilgangen på aviser, samtidig som at høy i større mengder skaper problem for gjødselanlegget. Hovedsakelig bruker jeg FORMAT Trivsel i kombinasjon med høy, avispapir blir mer å regne som tilskudd.

– Dette betyr at du har gode erfaringer med FORMAT Trivsel?
– Fôret har absolutt sin misjon, men jeg vil understreke at det må kombineres med andre tiltak for å unngå halebiting. Det er viktig at slaktegrisen sikres nok rotemateriale. For å lette håndteringa, har jeg gått over fra 25 kgs sekker til storsekk på 800 kg. Det blir billigere, og tildelinga går raskere. Produktet holder seg fint til hele storsekken er brukt opp, sier Johan Petter Bergin.

FORMAT Trivsel aktiviserer roteadferden og grisen får utløp for sin naturlige utforskertrang, sier Johan Petter Bergin.

Bra for aktiv TN70-gris

Svein Andreas Skei i Steinkjer forteller at ved innføring av TN70-grisen fikk han en mer aktiv slaktegris enn det han hadde hatt før.
– Som produsent må du være på tå hev og hele tiden følge med i fjøset. Jeg så på FORMAT Trivsel som et godt produkt for å sysselsette grisen.
Jeg bruker Trivsel-fôret ved behov, ca. hver tredje dag og gir tre never per binge med 10-13 gris, forteller han.
I likhet med Bergin mener også Skei at det er viktig med variasjon, og også han supplerer blant annet med høy. Denne tildelingen tilpasses slik at mengden ikke skaper utfordringer for utgjødslinga.
– Jeg gir FORMAT Trivsel i forkant av det ordinære fôret, det er da grisen er mest aktiv og man får best effekt av tildelinga.

– Har du andre erfaringer?
– Pelletsen er spennende, slik at grisene blir veldig ivrige og flytter fokuset til roting i strøet. Ut fra mine erfaringer kan jeg helt klart anbefale andre å prøve FORMAT Trivsel. Men man må bruke det sammen med strø og annet rotemateriale. Det er når man bruker FORMAT Trivsel i kombinasjon med andre produkter at man beholder nyhetens interesse og får best effekt, understreker Svein Andreas Skei.

Svein Andreas Skei i Steinkjer forteller at ved innføring av TN70-grisen fikk han en mer aktiv slaktegris enn det han hadde hatt før. – FORMAT Trivsel er bra for sysselsetting av grisen, sier han.

Halebiting vesentlig redusert

Håvard Ringnes, Kløfta, er smågrisprodusent og selger smågris til to faste slaktegrisprodusenter. Han har merket bedring i sine resultater med ny genetikk og avvenner flere grisunger enn tidligere.
– I fjor høst hadde jeg større problemer med halebiting i smågrisperioden (10-12% av bingene) enn tidligere. Etter en samtale med veterinær Eli Maria Stenklev i Nortura og fagrådgiver Victoria Bøhn Lund i Felleskjøpet om mulige tiltak valgte jeg å gi FORMAT Trivsel et forsøk.
Jeg bruker fôret forebyggende i alle binger fra dag en etter avvenning. Fôret gis på gulvet en gang per dag, 600-700 gram per binge. Svært lite ligger igjen til neste dag, forteller Ringnes.

– Det må vel bety at grisene liker FORMAT Trivsel?
– Absolutt. Griser er nysgjerrige og vil ha noe å sysselsette seg med. Jeg gir FORMAT Trivsel gjerne sammen med grovfôr og aviser. Halebitinga er ikke helt borte, men vesentlig redusert.
På bakgrunn av mine erfaringer vil jeg anbefale alle som har utfordringer med halebiting å prøve FORMAT Trivsel. Mange opplever større avvendte kull og at det gir et godt trivselstiltak hos grisene, understreker Håvard Ringnes.

Griser er nysgjerrige og vil ha noe å sysselsette seg med. Jeg gir FORMAT Trivsel gjerne sammen med grovfôr og aviser, forteller Håvard Ringnes.

 

Felleskjøpet takker

Felleskjøpet Agri takker Bergin, Skei og Ringnes for å ha delt sine erfaringer med oss, og håper disse kan være til inspirasjon for flere svineprodusenter. Å ha en sekk eller to av FORMAT Trivsel i beredskap, er et effektivt tiltak om det skulle oppstå akutte situasjoner i besetningen. Dyra vil selv enkelt regulere totalopptaket av kraftfôr utfra tildelt mengde FORMAT Trivsel.

Kontakt din lokale salgs- og fagkonsulent for mer informasjon.

Artikkelen står på trykk i Samvirke nr. 6 2018.