Med lanseringa av FORMAT Vekst 105 Norsk er kursen satt mot ei bærekraftig framtid med levedyktig produksjonsøkonomi.  

Norsvin har som kjent lansert en hårete visjon – all norsk gris skal innen 2021 fôres fram på et fôr som inneholder 100% norskproduserte råvarer. Dette ses på som viktig for å møte dagens nasjonale og globale utfordringer. Samtidig vil det bidra til å øke norsk mat- og svineproduksjons omdømme.

Øke norskandelen

Vi deler selvsagt Norsvins ambisjon om å øke andelen norske fôrråvarer. Felleskjøpet Fôrutvikling er derfor tungt involvert i flere prosjekter med dette som mål. Vi legger til grunn at nye løsninger må være konkurransedyktige og attraktive for både svineprodusent og forbruker.

Vi har startet

Som de første skritt på veien, har Felleskjøpet lansert FORMAT Vekst 105 Norsk til slaktegris. Dette er ei fôrblanding basert helt og holdent på innenlandske karbohydrat- og proteinråvarer. Her er importert soya og rapskake byttet ut med norskprodusert raps, erter, åkerbønner og fiskeprodukter. Energiinnholdet i FORMAT Vekst 105 Norsk ligger på 1,04 FEn tilsvarende ordinær variant.

Det er pr. i dag ikke nok råvarer til å dekke en massiv etterspørsel etter ei slik fôrblanding, og målgruppa vil nødvendigvis i første rekke være de som spesialiserer seg på nisjeproduksjon. Eksempelvis vil FORMAT Vekst 105 Norsk danne en god basis og grunnrasjon for slaktegris på friland. Med fri tilgang på denne fôrblandinga supplert med hva den finner av røtter, gress og planter vil frilandsgrisen få en variert og rik meny.

Litt over i pris

FORMAT Vekst 105 Norsk vil med sin sammensetning nødvendigvis ligge noe over sin ordinære variant i pris. Imidlertid vektlegger et stadig mer bevisst og voksende marked de positive sidene både ved norske råvarer og frilandsgris. Dette gjenspeiles i økt betalingsvillighet og følelsen av merverdi.

Felleskjøpet skal sammen med Norsvin aktivt bidra til å stake ut veien videre. FORMAT Vekst 105 Norsk er i denne sammenhengen en god start for økt bevisstgjøring, bærekraftig produksjonsgrunnlag og positiv inntektsutvikling for den norske svineprodusenten. 

Artikkelen står på trykk i Samvirke nr 3, 2017.

Dersom du har spørsmål om kraftfôr og fôring er din lokale fagkonsulent tilgjengelig for spørsmål.