Frie fettsyrer gir en besk smak og er den vanligste smaksfeilen på mjølk. Nivået av frie fettsyrer analyseres i tankmjølka to ganger per mnd. Kravet til elitemjølk er 0,9 mikromol/ml.

For lite energi i fôrrasjonen

Underfôring med energi er den vanligste årsaken til frie fettsyrer. Kyr som mjølker mye av holdet i begynnelsen av laktasjonen kan få et høgt innhold av frie fettsyrer senere i laktasjonen. God fôrplanlegging og regelmessig holdvurdering er gode tiltak for å forebygge mot frie fettsyrer.

Laktasjonsstadium

Kyr som er sent i laktasjonen har ofte mer fett i mjølka. Det gir større fettkuler som tåler mindre før membranen brytes. Derfor må en være ekstra påpasselig med frie fettsyrer dersom en har konsentrert kalving og mange kyr som er i slutten av laktasjonen. Mange som har høstkalving erfarer at andelen frie fettsyrer stiger utover våren. Her er avsining nesten eneste mulighet. Sjekk enkeltindivid i kukontrollen og sin av de som bidrar med mest frie fettsyrer.

Høgt fettinnhold i mjølka

Det er en sterk sammenheng mellom økt fettinnhold i mjølka og størrelsen på fettkulene. Se figur 1. Økt størrelse på fettkulene gir som sagt større risiko for at membranen brytes. Det er viktig å være oppmerksom på at tiltak som settes inn for å øke fettinnholdet i mjølka også kan øke risikoen for økning av frie fettsyrer. Økt innhold av mettet fett i mjølka bidrar også til større fettkuler.

Figur 1:

Økt innhold av mettet fett i mjølka bidrar til større fettkuler

 

Lite mjølk per utmjølking

Med kort tid mellom mjølkingene kan mengden frie fettsyrer i mjølka øke. Generelt bør kyr som mjølker lite avsines hvis en har høgt innhold av frie fettsyrer på tankmjølka For de som har mjølkerobot kan det også være hensiktsmessig å justere opp tida mellom mjølkinger på kyr sent i laktasjonen.

Mekanisk behandling

For å unngå at fettkulemembranene brytes er det viktig at mjølka behandles så skånsomt som mulig. Det er viktig at det ikke røres for hardt under nedkjøling og at en har jevnlig service på mjølkeanlegget. Unngå luftinnslipp, og rutinemessig bytte av spenegummi er viktig.

Rundballer og antioksidanter

Flere har erfart at tilskudd av E-vitamin bidrar til et lågere nivå av frie fettsyrer. Særlig hvis en har ensidig fôring med rundballer kan det bli lite E-vitamin utover våren. Dette fordi E-vitamin er en flyktig antioksidant, og innholdet i rundballer avtar med lagringstiden. Pluss E-konsentrat kan være verdt og prøve hvis en trenger å sette inn tiltak. For forebygging anbefales Pluss E-vitamin med selen og biotin.

Helse

Det er vist at det er en sammenheng mellom økt celletall og økning av frie fettsyrer. Men også generell helsestatus har en indirekte betydning. Kyr som har nedsatt helse vil lettere komme i negativ energidekning. Det kan være sykdom som gir appetittsvikt, beinproblemer som gir mindre etetid eller andre faktorer som reduserer fôropptaket.

Ta kontakt med din fagkonsulent eller fagstaben i Felleskjøpet hvis du har spørsmål.